Wat ligt er voorbij dit hier?

Verder lezen

Een gelukzalige ziel vertelt over de geneugten van het hiernamaals
aan Dr. Ricardo Pérez Hernández

Mexico, 15 augustus 1977

De wonderbaarlijke christelijke gelukzaligheid: het zaligmakende visioen, het heerlijke bezit van de goddelijke liefde, de lofvreugde, het eindeloze voortbestaan van alles, de eeuwigheid van alle dingen, de onuitsprekelijke universele liefde, onvoorstelbare vreugden… Zonder enig pantheïsme, nirvana of Mohammedaanse hemelen, de relativiteitstheorie in het licht van de religie.

In drie delen over “de geneugten van het hiernamaals” denkt de auteur na over het goddelijke mysterie, om een glimp op te vangen van de geheime bronnen van de christelijke hoop, om verlichting te vinden voor de vermoeidheid, angst en zwaarte van de pelgrimstocht in deze wereld; om het lanceerplatform van de geest te vinden naar de luister van de toekomstige glorie en om vanaf nu de volmaakte vreugde van het vaderland te beleven.

Het eerste deel vat de argumentatie van zeven eschatologische hypothesen samen, gebaseerd op de relativiteitstheorie van de “vijfde dimensie” of “geschapen eeuwigheid”. Dit zijn verheven vragen, maar in eenvoudige taal en zonder ooit het platform van het geloof te verlaten.

In het tweede deel wordt nagedacht over het instinct van de toekomstige heerlijkheid, over het geheim van de “nieuwe naam” en het “verborgen manna” (Openbaring 2:17), over de universele liefde en over de heilige strategie om de Liefde van de Allerhoogste voor zich te winnen, terwijl we op hetzelfde katholieke vlak blijven en dat van de relativiteitstheorie.

Het derde deel, ten slotte, beschrijft enkele hemelse ervaringen, de meervoudige liefde van de zaligheid, de ware christelijke vooruitgang en hoe christelijke opvoeding eruit zou moeten zien. Het voegt ook een zeer eenvoudige filosofisch-theologische argumentatie toe over de hypotheses van de auteur, altijd gebaseerd op het geloofsdepot en tegelijkertijd op de moderne logische en wiskundige relativiteitstheorieën.

Voorwoord door Padre Pablo Martín Sanguiao1

Verder lezen

Ik dank God voor zijn wonderbaarlijke Voorzienigheid, die zo goed is geweest om dit bescheiden maar kostbare boekje tot mij te laten komen.

De auteur was Dr. Ricardo Pérez Hernández, die op 15 februari 1978 (zes maanden na publicatie) in Mexico-Stad overleed. Hij was getrouwd en had geen kinderen. Hij woonde in Calle de Canela 62, Tlalpan, Mexico 22, Distrito Federal. Ik heb de vrijheid genomen om enkele voetnoten toe te voegen.

Ik wil de lezer waarschuwen niet lang stil te staan bij het uiterlijk van een korte “sciencefiction”-roman als mogelijk literair genre, hoewel het misschien beter gedefinieerd zou kunnen worden als “kosmologie-fictie”.

De auteur is zich hiervan bewust en stelt het bescheiden aan het gezond verstand van de lezer voor. Maar het bezit een gezonde interne logica en een correcte harmonie met de geopenbaarde Waarheid, die de Kerk bewaakt en belijdt. Het is vanzelfsprekend dat er veel aspecten zijn (binnen het onderwerp van het boek) die nog beter verduidelijkt dienen te worden in het licht van het geloof van de Kerk, dat altijd het hoogste criterium van onderscheiding blijft. Maar er is harmonie, en dit boekje helpt om zoveel waarheden van het geloof beter en in een veel groter licht te begrijpen, vooral die welke verwijzen naar “de Uitersten”.

De lezer moet in staat zijn om de echte kosmologische stelling van het boek (de waarde van elke bestaansdaad van elk geschapen wezen, in zijn overeenkomstige “ruimte-tijd”, en zijn bewaring voor altijd, echt en definitief) te vatten, ter ondersteuning van het Geloof en van de wonderbaarlijke Christelijke Hoop, zonder afgeleid te worden door pittoreske of zogenaamd wetenschappelijke details, die soms discutabel kunnen zijn en niets meer zijn dan “verpakking”.

In werkelijkheid is de auteur een jonge vrouw die niet langer ons sterfelijke leven leidt, maar het glorieuze leven van de hemel. Zij is degene die volgens de auteur het thema van het boek uitlegt. En hier rijst de gebruikelijke eerste moeilijkheid: maar is het mogelijk, is het echt geen fantasie van de auteur of een literair hulpmiddel? Laten we zeggen dat het zeker mogelijk is; maar uiteindelijk is het voor ons van weinig of geen belang of het al dan niet een echte “communicatie” was met een persoon aan gene zijde van het graf; laat eenieder enkel naar de inhoud kijken.

Moge God toestaan dat iedereen die het leest, ten minste een levendiger geloof en een vuriger verlangen naar de hemel, een meer oprechte liefde voor de Heer en “een diepere en meer doeltreffende overtuiging” van Zijn Liefde als vrucht zou kunnen trekken!

Voorwoord door Father John Olin Brown2

Verder lezen

Door de jaren heen heb ik opgemerkt dat, als we moeite hebben met het omarmen en toepassen van de gave van de Goddelijke Wil in ons persoonlijk leven, dat komt omdat, zoals Jezus min of meer uitlegde aan Luisa [Piccarreta], de gewoonte die we aan onze menselijke wil hebben gegeven de vermogens van de ziel enorm heeft verkleind, en we niet in staat zijn om de juiste ogen en oren te vinden om Hem in ons te laten ontvouwen.

Dit kleine boekje komt via een soort overlevering die al sinds jaar en dag bestaat, inmiddels in het publieke domein, en het is er een die je iets geeft dat lijkt op een innerlijke verruiming. Het is geen openbaring die ter goedkeuring onder de aandacht van de kerk hoeft te worden gebracht; het is genoeg dat we het lezen als gegeven door een echte geneesheer, een gelovige katholiek, een onderzoekende ziel en iemand die net als wij graag wil weten hoe onze huidige werkelijkheid zich verhoudt tot degene die ons allen nadert op het moment van de dood en de voorgeleiding aan de Allerhoogste.3

Lees het dus als meer dan een roman, maar minder dan een geestelijke klassieker. Het is gewoon een goede zondagnamiddag lectuur die je bijblijft en je doet nadenken over de grotere dingen die op ons afkomen.

Een nieuwsgierige geest, een korreltje zout en een oprecht hart zorgen altijd voor iets goeds. Ik hoop dat het ook zo tot je komt.

Nul

Verder lezen

De Heer grondde het al voor altijd en eeuwig.
Psalmen 148, 6

Alles heeft Hij voor het zijn geschapen.
Wijsheid 1, 14

Al die dingen leven en zij blijven altijddoor.
Wijsheid van Jezus Sirach 42, 23

Kom, prijs Jahwe, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Nehemia 9, 5

Dit boek vat de argumenten samen van zeven eschatologische hypothesen die gebaseerd zijn op de relativistische theorie van de vijfde dimensie, of geschapen werkelijkheid. Dit zijn verheven thema’s, maar zij zijn met eenvoud geschreven, zonder de Geloofsschat uit het oog te verliezen.

Een

Alles gebeurde op een hete zomerse zondagmiddag. Na het eten, voldaan en oververhit, wilde ik uitrusten en genieten van een tekenfilm op televisie. Ik maakte voor mezelf een kop cafeïnevrije koffie, zakte achterover in mijn oude leunstoel en stak een sigaret op. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik zeker in slaap vallen.

Op een klein metalen tafeltje, meerdere malen gebroken en weer aan elkaar gelast, plaatste ik links de koffiekop en het sigarettendoosje; rechts, op de brede arm van de zetel, de asbak met de sigaret.

Zonder te willen bekritiseren, maar eerder ter vermaak, liet ik me gedwee meeslepen door het klassieke argument: de goede figuur zou geprezen worden om zijn moed of deugdzaamheid; de slechte zou neergehaald of genadeloos gestraft worden.

Plots bleef het beeld op de televisie onveranderd. En hoorde ik geen geluid, zelfs niet dat van de voertuigen die, met open uitlaat, onafgebroken over het viaduct van Tlalpan Zuid reden.

Ik dacht dat het televisietoestel kapot was. Ik stond op het punt om op te staan toen ik iets verrassends opmerkte: de rookkolom van mijn sigaret bleef verlamd hangen, als een wit filigraan dat niet in staat was om zijn logische ontwikkeling te voltooien. Ik blies erop en hij bewoog niet eens. Ik begon me zorgen te maken over het gevoel dat een vreemde, onvermoede macht zich over mij meester maakte.

Er heerste volledige stilte. Ik had nog nooit zo’n geweldige stilte gehoord. Ik kon zelfs, hoe hard ik ook luisterde, het geratel van de kok niet horen die me even daarvoor stoorde.

Een intense koude, waar ik altijd erg gevoelig voor ben geweest, had al mijn gewrichten verlamd. Maar het was niet de winterkou die ik goed kende, maar een andere en pijnlijke.

Ik dacht dat ik het slachtoffer was van een nachtmerrie, waaruit ik dringend wakker moest worden. Ik dacht dat ik slecht op de zetel lag en daardoor aan zo’n droom leed.

Ik probeerde opnieuw op te staan, maar mijn lichaam voelde als lood. Ik kon mijn handen, die door een mysterieuze kracht aan de armen van de zetel vastzaten, nauwelijks bewegen.

“Ik moet ziek zijn,” zei ik tegen mezelf, “maar waarom, als ik me daarnet nog goed voelde?”

Mijn bezorgdheid veranderde in verbazing en dan in angst. Ik kon niet begrijpen wat er gebeurde.

Ik begon wanhopig te worden van angst en kou, toen ik midden in die grote stilte een zeer aangename vrouwenstem mijn naam hoorde roepen vanaf de poort van de hal.

Met moeite, gedreven door angst en verlangen naar gezelschap, haastte ik me om haar te antwoorden. Ik weet niet hoe ik uit mijn leunstoel ben opgestaan. Evenmin besefte ik op dat moment dat de scharnieren van de deur van de kamer, evenals mijn eigen voetstappen, niet hun typische natuurlijke geluid maakten.

Ik waggelde over de kleine binnenplaats die de kamer scheidt van de toegangspoort. Mijn voeten wogen als twee blokken staal.

Ik stond voor de poort met een mooi meisje van een jaar of twintig, rijzig, zeer welgevormd; met prachtige en expressieve lichtbruine ogen, groot en lief, kinderlijk schoon, die een immens geluk uitstraalden. Haar lippen waren klein en dun, goed getekend en erg rood, maar zonder enige make-up. Haar wangen, glad en licht rozig, vertoonden twee aantrekkelijke kuiltjes als zij lachte.

Ik staarde verrukt naar haar schoonheid. Toen zij haar ogen neersloeg onder mijn indringende blik, merkte ik de zeer zuivere teint van haar gezicht op. Haar uitdrukking leek me sereen in haar vreugde, maar met een bijzondere sereniteit die de tedere jeugdigheid van haar gelaat overtrof.

Ze was gekleed zoals meisjes uit de middenklasse zich vandaag kleden. Ik denk dat haar jurk, fijn en eenvoudig, crèmekleurig was. Ik zag geen sieraden bij haar; die had zij ook niet nodig, want haar schoonheid straalde uit zichzelf.

Haar aanblik verkwikte me. Mijn eerdere zorgen waren vergeten. Zij was de sierlijkste vrouw die ik ooit had gezien. Zij bezat dat soort schoonheid dat me altijd heeft geboeid. Ik kon niet stoppen haar te bewonderen. Maar door mijn gewoonte om me aan sociale regels te houden, kon ik haar niet langer observeren. Ik was er echter zeker van dat ik in haar nog vele andere charmes zou ontdekken: finesse in haar houding, subtiele trekjes van grotere schoonheid, affiniteit met idealen… kortom, meer dan wat ik in mijn eerste blikken had opgevangen en die, naarmate ik ze ontdekte, in mij dat heerlijke gevoel van liefde zouden doen herleven dat ik al vele jaren niet meer had ervaren.

Voor het ogenblik besloot ik al mijn arme psychologische wapens in te zetten om de nuances van haar aantrekkelijke persoonlijkheid te onderzoeken. Hoe jammer dat het me niet lukte! Want mijn charmante bezoekster bevond zich ver buiten mijn bereik.

Ze begroette me alsof zij me goed kende: — “Ik kom je van ver bezoeken. Ik kom uit San Luis Potosí. Maar je kent me niet meer.”

Op dat moment begreep ik de draagwijdte van haar woorden niet. De stad San Luis Potosí is niet “ver weg”4.

Het kwam bij me op dat zij de kleindochter zou zijn van een vriend van me. Maar van wie, als ik er al meer dan dertig jaar niet meer was? Haar schoonheid boeide me niet alleen, zij had ook een zekere gelijkenis die me bekend voorkwam. Zij inspireerde een sympathie, een affiniteit, die verder ging dan de bekende aantrekkingskracht die het archetype van mijn ideale vrouw altijd op me heeft uitgeoefend. Deze prachtige vrouw leek me aan iets terug te denken…, iets speciaals dat ik me op dit moment niet kon herinneren.

— We ontmoetten elkaar in San Luis Potosí,” voegde zij er glimlachend aan toe, “bij de Juffrouwen Campos.

Hoe hard ik ook mijn best deed om het me te herinneren, ik slaagde er niet in om het goed te krijgen. De Juffrouwen Campos waren voor mij een herinnering van meer dan veertig jaar geleden.

— Kom binnen, alsjeblief,” zei ik. En ik haastte me om het hek te openen, me afvragend wie deze bezoeker was. Hoe meer ik haar zag, hoe meer zij me fascineerde. Maar die enorme, ondraaglijke kou…

Toen zij voor me langs liep, zag ik haar losse haar, lang, bijna tot haar middel; heel dun, volgzaam en bruin met veel gouden lokken, waarvan de glans de schittering in haar ogen benadrukte. Het leek me wat vochtig, met een schone geur, maar ik kon geen geur waarnemen. Pas later wist ik waarom.

Toen zij de binnenplaats overstak, struikelde zij over een van de treden. Ik snelde haar te hulp. Mijn vingers schampten nauwelijks haar lichtjes ineengedoken onderarm met fijne gouden haartjes. De lichte aanraking van haar huid had een magisch effect op me: het gaf me een zeer aangenaam gevoel van warmte en vitaliteit. Later kwam ik er tot mijn verbazing achter waarom.

We gingen de kleine kamer binnen. En terwijl zij naar de paar ouderwetse decoraties in het kamertje keek, maakte ik van de gelegenheid gebruik om haar beter te bekijken. Ik voelde weer dat oude, bijna vergeten gevoel uit mijn kindertijd: een soort aangename benauwdheid in ik weet niet welk deel van mijn borst, die de aanwezigheid van de geliefde vrouw aankondigde door een aangename moeilijkheid bij het ademen.

Dit was iets om om te lachen: een arme oude verliefde man! Of om verdrietig van te worden: verliefd worden om kwart voor twaalf…! Toch was ik blij.5

Ze was vriendelijk, aanhankelijk, begripvol. Waarschijnlijk had zij, door het subtiele inzicht van de adolescentie, al gemerkt dat zij me diep boeide. En misschien uit dat gevoel van gul medelijden van een mooi meisje, zich bewust van de macht van haar schoonheid, gaf zij me een aalmoes van liefdevolle vriendelijkheid. Misschien had ik in opstand moeten komen tegen haar medelevende gave. Maar dat deed ik niet. Ik aanvaardde graag het geschenk van haar zachte blik en was dankbaar voor haar hartelijkheid, zoals men dankbaarheid voelt voor de eenvoudige genoegens van het leven, zoals men geniet van de aanblik van een mooi landschap, het getjilp van vogels of de streling van een warme ochtend. Het zou kunnen dat op de aanvaarde oude dag, als het leven wordt opgebruikt, trots wordt uitgewist.

— Ik herinner me,” zei zij tegen me, “dat je heel blij was met een melodie die ik zong bij de Juffrouwen Campos, vele jaren geleden”.

Vele jaren geleden! Jonge mensen, dacht ik, tellen de maanden alsof het jaren zijn. Zoveel kan het niet zijn voor een jonge vrouw van twintig. Zij verwart me waarschijnlijk met iemand anders. Maar laat maar, een gezegende vergissing waardoor ik van haar aanwezigheid kan genieten!

— “Zie je,” ging zij verder, “ik zong dat lied… achtenveertig jaar geleden.”

Twee

Hoe jammer! Zonde voor zo’n mooi meisje! Kon ik haar maar helpen… Was het maar een voorbijgaande geestelijke stoornis. Mijn liefde voor haar eiste dat ik haar rechtvaardigde. Wie is er immers volkomen normaal in deze wereld? In de psychiatrie wordt gezegd dat de grens tussen normaliteit en krankzinnigheid geen scherpe lijn is, maar een breed veld, dat voor een groot deel wordt bepaald door de gevoelens van de maatschappij. Een gek wordt alleen opgesloten als hij zich asociaal gedraagt.

Voorlopig besloot ik het spel mee te spelen. Ik begon haar iets toepasselijks te vertellen, maar zij onderbrak me.

— Nee, ik ben niet gek,” zei zij met een openhartige glimlach waardoor ik haar zeer gave, symmetrische, natuurlijke tanden kon bewonderen. “Je gaf me in je jeugd de bijnaam Pajarera6. Want dat was de melodie die ik achtenveertig jaar geleden zong ten huize van de Juffrouwen Campos”.

Het lied van La Pajarera… Ja, natuurlijk herinner ik me dat! Een romantische melodie van weleer, met een sterke emotionele lading verbonden met mijn studentenherinneringen. Telkens als ik het hoor, komt er iets intiems in me naar boven en brengt het aangename en naïeve gevoelens terug.

Bij de serenades7 die ik met mijn vrienden hield, betaalde ik extra om mijn lied te horen en nog dieper doordrenkt te raken van die betoverende noten.

Ik herinner me dat ik als kind bij een buffetpiano stond in het huis van de Juffrouwen Campos. Er speelde een dame op. En een mooie jonge vrouw, ongeveer twaalf jaar ouder dan ik, zong naast me het lied La Pajarera.

Pas nu, ik weet niet hoe, begonnen de vage details van die kinderlijke herinnering duidelijker te worden; zij doken weer op, zoals bij het verwijderen van de patina van een oud brons.

Vandaag zie ik helder in dat beeld het mooie meisje dat, als zij zong, mijn wezen ontroerde en het eerste gevoel van hartstochtelijke liefde van mijn leven in mijn hart deed opborrelen. En de vrouw in mijn herinnering leek erg op degene die me nu bezocht.

Het lijdt geen twijfel dat ik deze jonge vrouw, die ik de bijnaam Pajarera gaf, altijd heb gezocht in alle vrouwen van mijn bestaan. Zij was de eerste passie van mijn kindertijd, de aangename evocatie van mijn jeugd en de grote ideale liefde van mijn leven.

Natuurlijk had mijn geheugen de tand des tijds niet doorstaan en waren haar gelaatstrekken vervaagd. Maar diep in mij moet het beeld van mijn eerste liefde onuitwisbaar zijn gebleven, als een archetype waaraan elke vrouw van wie ik intens zou houden moest voldoen. Achteraf was ik stomverbaasd toen ik de echte oorzaak ontdekte.

Een herinnering ophelderen, bijna herbeleven! Ik vond het een fascinerende ervaring. Natuurlijk had ik niet kunnen vermoeden welke prachtige ervaringen me in dat wonderbaarlijke interview te wachten stonden. Ik vond het alleen jammer dat dit me aan het eind van mijn leven zou overkomen; wat een vreugde om de dierbaarste herinnering aan de naïeve liefde van het hele bestaan opnieuw te beleven!

Al snel veranderde mijn vreugde in bezorgdheid: was ik me niet gewoon iets aan het verbeelden? Wie is deze mooie vrouw eigenlijk? Want er bestaat geen twijfel over dat zij twee verschillende personen zijn, hoewel zij erg op elkaar lijken. Zij kunnen niet dezelfde zijn, want zij verschillen meer dan vijfenveertig jaar van elkaar.

“Ik veronderstel —vroeg ik haar— dat jij de kleindochter bent van die mooie jonge vrouw die ik ontmoette bij de Juffrouwen Campos. Nietwaar?”

— “Nee. Ik ben hetzelfde meisje dat zong in je kindertijd.”

“Dat kan niet —zei ik tegen mezelf—. Waarschijnlijk ben ik ziek en ben ik in een aangename mijmering verzonken. Als dat zo is, zou het dan niet beter zijn om me erdoor te laten meeslepen, in plaats van ze te vernietigen met mijn hardnekkig gepieker? Het is beter om deze fascinerende illusie te koesteren. Ik zal wel weer wakker worden en dan zal ik dit wonder misschien vergeten.”

Maar hoe werd mijn geheugen opgehelderd? Het is waarschijnlijk onderdeel van het scenario van deze droom, en in dat geval was er geen dergelijke opheldering. Of anders, in dit dutje, slaagde mijn retrograde ouderlingengeheugen erin om, in mijn fantasie, het oude oorspronkelijke beeld naar boven te halen. Ik zat in deze overpeinzingen toen zij aandrong: — “Ik verzeker je dat je niet droomt. Ik ben die vrouw uit je herinnering.”

Haar toon was overtuigend en iets dwong me haar te geloven. Op dat moment kon ik mezelf niet uitleggen hoe zij mijn gedachten kon raden. Ik wist het pas later.

— “Nu ben ik de gek —zei ik tegen haar—, want ik begrijp er helemaal niets van.”

— “Maak je geen zorgen. Ik zal je alles uitleggen, als je belooft je geen zorgen meer te maken. Kalmeer alsjeblieft, anders moet ik vertrekken.”

— “Nee, dat niet. Neem me niet kwalijk en verklaar je nader.”

Ik heb nooit naar de naam van het meisje uit mijn kinderherinnering gevraagd. Ik zou zijn overladen met spot, verwijten en “gezond advies”. Ik begreep intuïtief dat ik mijn eerste liefde geheim moest houden. In die tijd was het haast heiligschennis om openlijk te verklaren dat een achtjarige jongen verliefd was geworden.

— “Je hebt de Allerhoogste lang gevraagd —herinnerde zij me eraan—, dat Hij je tijdens je sterfelijke leven zou willen geven om te weten hoe het toekomstige leven eruitziet. Is dat niet zo?”

— “Inderdaad. Ik vroeg het Hem al sinds meer dan twintig jaar. Maar dan… Bedoel je dat ik… dood ben? Bedoel je…!”

— “Rustig aan, alsjeblieft! —onderbrak zij me—. Je bent nog niet dood. En ik ben gekomen om je een beetje te vertellen hoe het eeuwige leven eruitziet. Dit gesprek is om je aan te zetten tot een grotere nederigheid, een inniger verlangen naar het toekomstige leven, een aansporing om echte christelijke naastenliefde te beoefenen en een betere kennis van de liefde van onze God voor jou.”

Ik dacht dat ik dood was en ik wist het nog niet! Hoe ernstig moet de doortocht door de dood zijn, als alleen al het vermoeden ervan zoveel angst inboezemt!

— “Ik ben niet gekomen om je te verontrusten —herhaalde zij—, maar om je vrede te brengen, zodat de Heer je door mij kan helpen om enkele waarheden die het geloof je heeft geleerd, om te zetten in diepe en werkzame overtuigingen. Sommige van deze begrippen ken je oppervlakkig, je gelooft ze en belijdt ze oprecht, maar je hebt ze nauwelijks doorgrond.

Het is namelijk zo dat je verblind bent door de huidige wetenschappelijke vooruitgang, —voegde zij eraan toe—, en dat wat de religie onderwijst daarnaast onbeduidend en ouderwets lijkt. Nochtans hebben wetenschap en geloof dezelfde goddelijke oorsprong. Er is en kan geen tegenstelling tussen beide zijn. Daarom ben ik gekomen om je duidelijk te maken hoe bewonderenswaardig het Goddelijke Woord overeenstemt met enkele huidige postulaten van de oprechte menselijke wetenschap.

Voor stervelingen —voegde zij eraan toe— is er in de fysieke wereld geen geheim dat niet naar een ander, dieper en transcendenter mysterie verwijst. Ik begrijp dat als je voor jezelf een groot raadsel bent, het vanzelfsprekend moeilijk voor je is om de hemelse begrippen te bevatten die ik je ga uitleggen. Omdat je de rol van acteur en toeschouwer gaat spelen. Je maakt deel uit van de wereld die je vandaag gaat verkennen. Je zult met grote inspanning moeten meewerken. Maar vergeet niet dat de mens niet zozeer handelt op grond van de waarheden die hij kent, dan wel van de overtuigingen die hij liefheeft.

Anderzijds —ging zij verder—, is de goddelijke pedagogie traag. Zij werkt in overeenkomst met de kleinheid van de mens. En zij is progressief, omdat zij op een bepaalde manier afhangt van de culturele volmaaktheid van de mens, bereikt door zijn eigen inspanning en met de hulp van de Allerhoogste.”

Mijn angst kalmeerde enigszins; niet zozeer door haar beschouwingen, dan door haar betoverende schoonheid.

Drie

— “In het vormingsproces van je diepe en werkzame overtuigingen —vervolgde het mooie meisje—, zal ik maar een arm en zwak instrument zijn van de Almachtige, die je echter niet wil dwingen, maar de morele vrijheid respecteren die Hijzelf je heeft geschonken. Daarom, als je wilt, zal ik meteen weggaan, zonder dat iemand zich hoeft te ergeren of er spijt van hoeft te hebben. Wil je dat ik wegga?”

— “Nee, nee. Blijf alsjeblieft. Vergeef mijn verwarring. Ga verder.”

Haar stem klonk categoriek en ik kon me niet voorstellen hoe we communiceerden. Zij leek erg zelfverzekerd en haar schoonheid fascineerde me steeds meer.

In ieder geval, dacht ik, ben ik best tevreden om enkel van haar aanwezigheid en mooie figuur te genieten. Hoewel… zij zou een bedriegster kunnen zijn. Maar hoe geeft zij me dan oude details van data en personen?

De vreemde kou kwelde me opnieuw. Mijn gewrichten waren bevroren en ik kon geen vinger bewegen. De aantrekkelijke jongedame was dicht bij me komen zitten, op de sofa die een rechthoek vormde met mijn leunstoel. We waren gescheiden door de armleuningen van de zetels en het metalen tafeltje met de koffiekop en het pakje sigaretten. Alsof zij raadde dat ik doodvroor, leunde het mooie meisje naar me toe en streek lichtjes met de vingertoppen van haar rechterhand over de rug van mijn linkerhand, die bevroren op de arm van de leunstoel lag. Deze simpele aanraking was genoeg om me vitale warmte en rust te bezorgen.

— “Ik neem aan —zei zij met een schertsende toon— dat je nu wel doorhebt met een dode te praten.”

Een dode? Hoe kon zij dood zijn als zij er zo mooi en weelderig uitzag! De doden zien er afschuwelijk uit. Ik heb verschillende mensen zien sterven en ik heb nog nooit, als ik naar het gezicht van een lijk keek, zelfs niet de vredige glimlach opgemerkt die sommige rouwenden beweren bij hen te hebben gezien.

Maar de spoken van gene zijde van het graf, die eigenlijk alleen bestaan in de hoofden van hen die opgewonden raken van mysterieromans, thrillers en griezelfilms, worden altijd als weerzinwekkend voorgesteld.

Natuurlijk kon ik niet aanvaarden dat zij een spook was. Zij zag er mij ook niet uit als een lijk. Wat zou mijn dierbare metgezel dan wel zijn? Zij maakte me helemaal niet bang, integendeel, zij maakte me heel gelukkig. Ik was dol op haar, maar ook verbaasd over haar raadselachtige aanwezigheid.

— “Ja —zei zij—, ik ben een dode. Of liever gezegd, dat was ik, want nu ik ben nu een zalige. Ben je echt niet bang om nog met me te praten?”

— “Nee, helemaal niet. Integendeel, wetende dat je een zalige bent, zou ik je veel vragen willen stellen.”

— “Stel ze me. Daarom ben ik juist bij je. Ik zal ze beantwoorden voor zover ik kan. Want ik moet je waarschuwen dat ik geen belangrijke gelukzalige ben. Ik ben zeer minderwaardig. Ik zal je later uitleggen waarom.”

Ik vond het moeilijk om te erkennen dat ik met niemand minder dan een beeldschone hemelbewoner sprak. Maar zij zei het en haar schoonheid had me betoverd. Ik zou haar geloven, zoveel als ik maar kon.

— “Als je werkelijk dezelfde jongedame bent die ik als kind kende, moet je, nu je verheerlijkt bent, weten hoeveel je voor me betekent.”

— “Dat weet ik. Maar toen ik nog een viator was, wist ik niets van het kind dat smolt van liefde terwijl ik La Pajarera zong. Echter, eenmaal verheerlijkt, sprak onze God tot mij over de eerste liefde die ik in jou had geïnspireerd. Ik begreep, toen ik de wonderbaarlijke Wil van de Heer leerde kennen, dat Hij ons voorbestemd heeft om in de Hemel een verbazingwekkende liefde te realiseren, waarvan we op aarde niet konden genieten. Jij was een jongen van acht jaar en ik was een jong huwbaar meisje. Onze liefde als viatoren bleef gefrustreerd.”

— “Waarom zeg je ‘onze liefde’? Mijn liefde voor jou was en is evident. Maar jouw liefde voor mij…?”

— “Niets gebeurt toevallig. De oneindige Intelligentie heeft het allemaal minutieus gepland, binnen de vrije wil van de mens. Zijn Goddelijke Voorzienigheid veroorzaakt of laat het toe. Alle eerlijke liefde op aarde wordt nooit gefrustreerd in het eeuwige leven. Elke deugdzame liefde is noodzakelijkerwijs wederkerig, en als zij in deze wereld niet wordt gerealiseerd, zal zij op een onuitsprekelijke manier in de Hemel worden voltooid. Want van alle eeuwigheid is zij gewild en gepland door de Allerhoogste.”

— “Bedoel je de mislukte liefdes van deze wereld?”

— “Ja, alle geoorloofde liefdes. De Heer legt in die geliefden de banden van wederzijdse aantrekking en aanvulling. Dat zij elkaar mogen zoeken en vinden, zo niet in dit leven, dan toch zeker in het volgende. Zodat zij elkaar kunnen liefhebben, verlangen, genieten en bezitten op de onuitsprekelijke en vruchtbare hemelse manier van het Vaderland. Natuurlijk, zoals we later zullen zien, gaat het niet om echtelijke genoegens, want in de Hemel is er geen huwelijk; noch zouden de zaligen tevreden zijn met zulke korte en kleine genoegens. Deze ongehoorde hemelse menselijke liefde is de volledige en meest vreugdevolle verwezenlijking van de Agape-Liefde, die ik je later zal beschrijven. Natuurlijk, vanwege de zonde van de wereld —voegde zij eraan toe—, worden de banden van liefdevolle aanvulling die door de Schepper werden geprogrammeerd, vaak niet opgemerkt of kunnen zij in dit leven niet worden vervuld. Omdat deze banden afgestompt zijn, vervormd; zij bijna hun aantrekkelijke glans verloren hebben, als gevolg van erfelijke gebreken, de plagen van ziekten, ontoereikende gewoonten, armoede, cultuurloosheid, enz. Dit alles is een gevolg van de zonde. Of, zoals in ons geval, zij onmogelijke liefdes zijn op aarde, maar die in de Hemel vervuld zullen worden. Ik zal later uitleggen waarom de Allerhoogste ze toestaat.

Toch —zei zij—, bestaan die liefdesbanden, die door de Heer tot stand zijn gebracht, en zullen zij eeuwig blijven bestaan. Meer nog: om de wederkerige band van hemelse liefde tot stand te brengen, is het bestaan van verliefde aantrekkingskracht in slechts één van de eerlijke geliefden op aarde voldoende. Want de wettige liefde die in deze wereld begint, is altijd wederkerig en kan in de Hemel niet worden gefrustreerd, omdat zij niet in strijd is met de Goddelijke Wil.”

Ik had net iets geweldigs gehoord! Mijn mooie bezoekster houdt van mij en op een dag, “onuitsprekelijk en volledig”, zal onze liefde gerealiseerd worden. Mijn vreugde ging mij te boven. Het leek mij dat alle liefdes van mijn leven samensmolten in die van mijn dode geliefde; dat zij allemaal terugkeerden naar de vorm waarin zij geboren waren, om meer leven te geven aan het archetype. Wat een geluk wacht mij in mijn toekomstige vaderland!

Ik merkte in mijn geliefde metgezellin, ondanks haar bescheiden onverschilligheid, een beroering die vergelijkbaar was met de mijne, die bleek uit de blos op haar wangen en de schittering die haar uitdrukking oplichtte. Zij raakte me weer lichtjes aan, misschien om te voorkomen dat ik ziek zou worden van vreugde.

Ik kon echter niet rustig nadenken temidden van deze gevoelens: de schoonheid van mijn bezoekster, de wetenschap dat zij een betoverende zalige was, haar onuitsprekelijke liefde voor mij, haar weer tot leven gewekte herinnering, mijn onzekerheid tussen slapen en waken, en het mysterie van de verlammingen: van het beeld op de televisie, van de sigarettenrook en van mezelf.

— “Wat wil je nog meer weten?”, vroeg zij me.

Ik kalmeerde zoveel ik kon en probeerde haar een andere vraag te stellen. Van alle vragen die ik over het onderwerp had bedacht, kon ik me er geen enkele herinneren. Wat een ongelegen verdwazing! Het lukte me maar net om haar te zeggen:

— “Wat doen de gelukzaligen in de Hemel?”

— “Onze God liefhebben, genieten van Zijn Liefde en Zijn Macht, alle wezens in het Universum liefhebben en met hen genieten tot de grens van de mate van glorie die op deze aarde werd bereikt. Later zal ik trachten je de verrukkelijke lichamelijk-geestelijke verstandhouding tussen de verheerlijkte verwanten te laten zien, die in intensiteit, duur, kwaliteit en wijze het beste aardse genot onmetelijk overtreft.

Je moet weten —legde zij uit— dat eeuwige gelukzaligheid twee aspecten omvat: de directe vreugde met de Schepper en het genot van de geschapen goederen. Het zien en het door liefde direct bezitten van onze God wordt essentiële heerlijkheid genoemd, omdat zij de beste is. De genoegens en vreugden die het geschapen Universum ons in de Hemel verschaft, komen overeen met de accidentele heerlijkheid. In dit onderhoud zullen we alleen spreken over de accidentele heerlijkheid, die de mindere is. De essentiële glorie laten we voor een andere gelegenheid.”

— “Hoe is de Hemel?”

— “De Hemel is Gelukzaligheid, dat wil zeggen, vol Geluk en vreugde met lofprijzing. Het is geen speciale behuizing, zoals een grote kathedraal of een enorm stadion. Nee, de Hemel bestaat uit het immense geluk van de zaligen. De Hemel is de hele Kosmos, bewonderenswaardig gestructureerd door onze God om ons te voorzien van een oneindigheid van de meest levendige vreugden en genoegens.8 Op dit moment is mijn Hemel bijvoorbeeld de woonkamer van jouw huis, omdat ik hier en nu geniet van de heerlijkheid die mij geschonken is door de Allerhoogste. Het hemelse geluk draag ik met me mee, waar ik ook ben. Zoals je kunt zien, is in het Vaderland alles liefde en vreugde. En iets dergelijks zou ook onder stervelingen moeten plaatsvinden.”

— “En waarom niet?”

— “Vanwege de zonde: eerst de erfzonde, en dan de huidige persoonlijke zonde die erbij komt, verstrengeld en gecompliceerd tot zij de enorme zonde van de wereld vormt. Het morele kwaad heeft alle goddelijke plannen in de war gestuurd. Ik zeg niet dat het ze teniet heeft gedaan, maar het compliceert en vertraagt ze, en verandert in leed wat vreugde zou moeten zijn.”

— “Wat is je naam?”, vroeg ik nieuwsgierig.

— “Mijn naam op aarde is niet langer van belang. Mijn nieuwe naam in de Hemel is vertrouwelijk. Want je moet weten dat onze God, door ons te verheerlijken, aan elke zalige in het geheim zijn nieuwe naam onthult, dat wil zeggen de naam die nauwkeurig de precieze en individuele manier van zijn van ieder van ons uitdrukt. De nieuwe naam verklaart duidelijk de unieke persoonlijkheid en de specifieke functie van geluk die ieder in de hemel zal genieten. Het is de exacte definitie van alles wat verheerlijkt is. Het is de lichtende openbaring van zijn aardse en hemelse roeping. Je kunt je de vreugde en dankbaarheid niet voorstellen waarmee de zalige zijn nieuwe naam ontvangt9, dan de essentie van zijn persoonlijkheid kent en ziet dat die precies past bij zijn eeuwige roeping van vreugde en genot. De nieuwe naam,” voegde hij eraan toe, “is een geheim, omdat hij bovenal verwijst naar de essentiële heerlijkheid die we direct bij onze God gaan genieten. Want het betreft de subtiele kenmerken of bijzondere schakeringen van liefde, waarmee de Allerhoogste en de nieuwe zalige eeuwig bemind zullen worden. Het omvat de voornaamste vreugde die zo’n zalige zal ontvangen van het Universum als geheel, evenals die welke hij, in wederkerigheid, zal schenken aan de rest van de Kosmos. Het is ook een geheim in dit leven, vanwege de zonde die alles verduistert.”

— “Zou je me je nieuwe naam niet willen onthullen?”

— “Onmogelijk! Het zou je doden van vreugde. Elk strikt hemels begrip veroorzaakt een vreugde die onverenigbaar is met het aardse leven. Maar je kunt me Teergeliefde noemen. Ik denk dat dat het woord van deze wereld is dat het dichtst bij mijn nieuwe naam komt, want ik bezit een zeer ver verwijderd deel van de Goddelijke Tederheid.”

Teergeliefde streek opnieuw met haar vingers over de rug van mijn linkerhand, die bijna verlamd op de arm van de leunstoel lag. Zij verlevendigde me onmiddellijk. En daardoor ging ik nog meer van haar houden. Het was alsof ik in haar een wonderbaarlijke technische vaardigheid ontdekte die, hoewel ik het niet begreep, me nog meer verenigde met de mooie bewoonster van de Hemel.

Vier

— “Ik wil graag je kennis van de tijdsdimensie coördineren”, stelde Teergeliefde voor.

Aanvankelijk begreep ik niet waarom zij “kennis coördineren” zei, in plaats van ze me uit te leggen. Later leerde ik de verbazingwekkende reden waarom.

— “De viator —zei zij— heeft een beetje macht om de drie dimensies van de ruimte te beïnvloeden: lengte, breedte en dikte. Hij verandert dingen, drukt ze samen, rekt ze uit en vermindert in zekere zin afstanden met behulp van snelle vervoermiddelen. Maar als het over tijd of de vierde dimensie gaat, is de pelgrim niet in staat deze te veranderen en heeft hij zich aangepast aan zijn onmacht.

Toch —ging zij verder— wijzen moderne wiskundige studies, die niet experimenteel zijn, op de mogelijkheid om het verleden of de toekomst te bezoeken. Uiteraard heeft dit geleid tot science-fiction literatuur. Maar er zit veel waarheid achter. Als een ruimteschip de aarde zou verlaten en met de snelheid van het licht rechtstreeks naar het sterrenbeeld Andromeda zou reizen, één maand heen en één maand terug, dan zou de hypothetische astronaut twee maanden ouder worden en zijn horloge zou dat als zodanig aangeven. In tussentijd zou er ongeveer zestig jaar op aarde verstreken zijn. Met andere woorden, bij zijn terugkeer zou de reiziger zijn achterkleinkinderen ontmoeten.

Natuurlijk —zei zij—, is het voorgaande niet realiseerbaar tijdens het sterfelijke leven. Maar iets ervan is heel gemakkelijk na te gaan in de Hemel. Merk op dat tijd de opeenvolgende handelingen van beweging meet, maar tijd wordt ook gevonden in het wezen van de dingen. Lichamen zijn beweging. Daarom, als de beweging overdreven versneld of vertraagd wordt, verandert de tijd zijn frequentie en overstijgt hij de klassieke, zeer subjectieve, aardse begrippen van heden, verleden en toekomst.”

In deze eerste uitleg begreep ik niet dat tijd in het wezen van de dingen zit. Later toonde zij het me objectief aan.

— “Ik vind de ideeën van verleden, heden en toekomst heel echt”, argumenteerde ik, heel zeker van het getuigenis van mijn zintuigen en de consensus van de mensheid.

— “Het zijn noodzakelijke categorieën tijdens de staat van pelgrimstocht in deze wereld, maar zij missen transcendentie in het Vaderland. Ik zal je later vertellen waarom. De wijzen van de aarde zien deze waarheden al in en bevestigen dat de mens, tijdens zijn reis op deze planeet, egocentrisch gebeurtenissen in zijn geest rangschikt volgens zijn persoonlijke gevoel van verleden, heden en toekomst. Echter, behalve in het bewustzijn van de viator, gebeurt het Universum, de objectieve wereld van de werkelijkheid, niet, vernietigt het niet, komt het niet voor; het bestaat gewoon.”

— “En dat is de waarheid?”

— “Ja. Zo zien we het vanuit het bewustzijnsvlak van het hemelse leven. Ook sterfelijke wetenschappers beseffen het, wanneer zij ontdekken dat astronauten, als zij met een snelheid reizen die groter is dan de rotatiesnelheid van de aarde, een miljoenste van een seconde minder oud worden dan de rest van de mensheid. Ik zal je binnenkort een demonstratie geven.”

— “Maar —protesteerde ik— tijd is een vluchtig, ongrijpbaar iets; het glipt door onze vingers als een waterstroom. Wanneer we aan het huidige moment beginnen te denken… is het al voorbij!”

— “Dit komt door het getuigenis van je zintuigen, eigen aan de staat van viator waarin je je hier op aarde bevindt.”

— “Vergeef me, maar de tijd verstrijkt onverbiddelijk. Het enige dat de moeite waard is, is het huidige moment, want het verleden is al gebeurd en voorbij. Ik weet zeker dat de tijd als een wolk aan het firmament over de mensheid trekt. Zodat iedereen de datum kent waarop hij geboren is, waarop hij leeft en zijn gebeurtenissen hem opvolgen, en waarop de nabestaanden zeker zijn van zijn overlijden.”

— “Geloof me —drong zij zachtjes aan—. Je hebt het mis en ik zal het je bewijzen wanneer je, vandaag nog, de grootsheid van de vijfde dimensie aanschouwt. Je vergissing is te vergelijken met de oude misvatting dat de aarde stilstond als middelpunt van de kosmos en dat het de zon was die eromheen draaide…10 Stervelingen zijn geneigd tot pessimisme —stelde zij—. Zij zijn erg vatbaar voor de macht van het egocentrische, vanwege de erfzonde. Die vervloekte plaag, die we erven van onze eerste ouders, is de verre oorzaak van alle kwalen en beperkingen die de mensheid teisteren, waardoor zij zich niet bewust wordt van haar ware plaats in de kosmos.”

“Ze lijkt te overdrijven”, dacht ik. En met moeite vanwege de vreemde zwaarte die op me drukte, keek ik op mijn horloge. Het was nutteloos. De secondewijzer stond stil.

— “We zitten niet in het tijdritme van de klok en de kalender”, zei zij eenvoudig, en ik schrok.

— “Maak je geen zorgen —moedigde zij me aan—. Ons gesprek zou niet op het ritme van de klok kunnen plaatsvinden. Ik zal je later vertellen waarom. Het is alsof de normale aardse tijd voor ons stilstaat. We zijn in een heel trage tijdsfrequentie terechtgekomen. Want je moet weten dat tijd vele frequenties heeft, evenals lengtes en amplitudes in zijn golven. Natuurlijk kende je alleen het temporele ritme van de aarde, dat van de klok. Maar bedenk dat een seconde deelbaar is tot wiskundige oneindigheid. Heb je er ooit bij stilgestaan wat er gebeurt tijdens een van die infinitesimale tijdsfracties? Er gebeurt veel!”

— “Ik merk het niet.”

— “Bedenk eenvoudig dat je leven niet onderbroken wordt in dit tijdsverloop, dat, omdat het zo kort is, geen transcendentie heeft. Wat er gebeurt is dat jij, net als alle stervelingen, leeft met je bewustzijn strak gebonden aan het huidige moment.”

— “Waarom leef ik met deze band?”

— “Ik vertelde je dat de reden voor al het kwaad op aarde de vervloekte zonde is. Niettemin heeft onze God, in het huidige regime van Geloof en in de staat van pelgrimstocht door deze wereld, geregeld, bewogen door de immense Liefde die Hij voor de mensheid belijdt, dat de pelgrim met grote snelheid door de beproeving gaat die het sterfelijke leven is. Daarom gaat de mens over de aarde alsof hij in een supersonisch vliegtuig reist. Bovendien heeft de Heer het bewustzijn van de viator gebonden aan het huidige moment, om de aardse ontberingen van Zijn geliefde menselijke schepselen te verminderen en te verkorten. En Hij staat hen alleen toe om het Universum te aanschouwen vanuit het raam van het zeer snelle huidige moment.”

— “Ik voel me niet vastgebonden…”

— “Je had er gewoon niet bij stilgestaan. Anderzijds is de aanpassing aan de omgeving zo sterk dat de gewoonte om te leven onderhevig aan het huidige moment je niet meer opvalt. Hetzelfde geldt voor je verankering aan het aardoppervlak door de zwaartekracht en de onwaarneembaarheid van wat er in een infinitesimale fractie van de tijd gebeurt. Juist de binding aan het huidige moment dwingt je om je toevlucht te nemen tot de subjectieve, maar voor de viatoren noodzakelijke begrippen van verleden, heden en toekomst.”

— “En jij hebt die band al verbroken?”

— “Ja, dankzij de Heer. Hij werd verbroken door mijn goede dood. Wat jou betreft, de gedwongen onderwerping aan het huidige moment is opgeschort voor de duur van ons gesprek, door een bijzondere gunst die de Allerhoogste jou verleent.”

Mijn verbijstering was zo groot dat ik, in plaats van dank te zeggen voor zo’n prachtig geschenk, een sterke afkeer voelde voor de boeien die mijn bewustzijn gevangen hielden in het huidige moment. Maar Teergeliefe reageerde onmiddellijk: — “Hoe goed is de Schepper om ons het geschenk van de tijd te geven! Voor de viatoren is het als een oplosmiddel waarin de vreugden en het lijden van het sterfelijke leven geleidelijk verdund worden.”

— “Het moet wel een heel koud oplosmiddel zijn, want het is er niet in geslaagd om al mijn kwalen te verdunnen.”

— “Jij bent pessimisme op twee voeten! Kijk. Als je in één enkele bestaansdaad zou kunnen genieten van de som van je gelukkige momenten, of van de som van je beproevingen, dan is het zeker dat je, niet in staat om zoveel geluk of zoveel pijn te verdragen, op dat moment zou sterven. Het is waar dat het huidige moment de cipier van je geweten is, maar het is ook je bondgenoot. Want het geeft je de mogelijkheid om, door het te vullen met de Naastenliefde, samen te werken met onze God en de ontzagwekkende toekomstige heerlijkheid te verkrijgen die Hij voor jou wil. De verbinding van je geweten met het huidige moment geeft je de gelegenheid om je te herbezinnen en om vergeving te vragen. Als dat niet zo was, zou je leven een voortdurend heden zijn. Ik zal je hier straks van overtuigen.”

— “Welnu —ging zij verder—, we bevinden ons in een paratijd. Dat wil zeggen, het is een heel langzame tijdgolf ten opzichte van de normale aardse tijd. Maar het is heel snel in frequentie, want we gaan een heleboel dingen doen in een hele korte tijd. Sinds het beeld op de televisie is gefixeerd, is er nauwelijks gewone aardse tijd verstreken. We leven op het tempo van miljardsten van een picoseconde. Een picoseconde is gelijk aan 10-12 van een seconde (1/1.000.000.000.000.000.000).

Dat wil zeggen, terwijl er al een half uur verstreken zou moeten zijn sinds het begin van ons gesprek, zijn er nog maar een paar duizendsten van een picoseconde gepasseerd. Ik vind het moeilijk om mijn gedachten om te zetten in de taal van aardse fysica en wiskunde. Vergeet niet dat ik een allerlaatste zalige ben. Maar ik schat dat dit lange onderhoud, met de wandelingen door de tijd en andere dingen die we gaan doen, niet langer dan een duizendste van een seconde zal duren. Hoewel we misschien ongeveer tien minuten van de voorbije tijd nemen.”

Dat ik in een oneindig kleine paratijd leefde, leek me ongelooflijk. Maar ik was enthousiast over het prachtige gesprek met Teergeliefde, de wandelingen door de tijd en die andere dingen die we zouden gaan doen.

— Je zegt dat we in een andere tijdsfrequentie zijn —wierp ik tegen—, en ik heb de verandering niet gevoeld…”

— “Natuurlijk heb je het gevoeld! Daarom voel je je zo koud en kun je je nauwelijks bewegen. Mijn verheerlijkte lichaam daarentegen voelt deze veranderingen van de tijdgolven niet wanneer ik het verleden bezoek of door de sterreruimten reis. Integendeel, dit alles veroorzaakt bij mij zeer aangename gewaarwordingen. De eigenschappen van de zalige menselijke organismen zijn wonderbaarlijk.”

Het kwam bij me op om mijn rechterhand ongeveer een centimeter van de armleuning op te tillen, en ik moest me inspannen alsof ik twintig kilo optilde.

— “Kun je deze zwaarte niet voor me verlichten, net zoals je bijna mijn koude hebt weggenomen?”

— “Nee, dat is niet verstandig. Daar zul je snel achter komen. Maar laten we het weer over de tijdgolven hebben. Onze vertraging, ten opzichte van de normale aardse tijd, betekent dat voor ons het beeld op de televisie niet beweegt, dat je geen geluid hoort en dat de rookkolom van je sigaret zich niet verder verspreidt. Nu weet je waarom je het geluid van je voetstappen niet hoorde, of de scharnieren van de kamerdeur, of het gerammel van de kokkin.”

Vijf

— “Je zei —argumenteerde ik tegen Teergeliefde— dat we op het ritme leven van miljardsten van een picoseconde. Als dat zo is, bevinden we ons in een beweging waarvan de frequentie miljoenen keren lager moet zijn dan de rotatiebeweging van de aarde. En dit betekent dat we heel dicht bij absolute immobiliteit zijn… Misschien naderen we het niets…!”

— “Maak je geen zorgen. We zijn heel ver verwijderd van absolute immobiliteit. Denk aan het klassieke voorbeeld uit de relativiteitstheorie. Als een auto aan honderd kilometer per uur over de weg rijdt, wat is dan de absolute snelheid van die auto? Natuurlijk is zijn relatieve snelheid, ten opzichte van de veronderstelde stilstaande weg, honderd kilometer per uur. Maar om de absolute snelheid te berekenen, zou je algebraïsch bij die honderd kilometer de draaisnelheid van de aarde moeten optellen, plus de omtreksnelheid van de aarde rond de zon, plus de omtreksnelheid van het zonnestelsel naar het sterrenbeeld Hercules, plus de omtreksnelheid van ons hele sterrenstelsel naar andere sterrenbeelden, plus de immense snelheid van de uitdijing van het hele heelal…11 Het resultaat concludeerde zij vrolijk— zou zijn dat de auto, in verhouding tot absolute onbeweeglijkheid, en niet in verhouding tot de weg die we willekeurig als onbeweeglijk hebben beschouwd, duizenden en duizenden kilometers per aardse seconde zou afleggen.”

— “En ik die dacht dat we in de buurt van de absolute rust waren! Ik had nooit gedacht dat de aarde zo snel bewoog.”

— “Ik verzeker je —zei zij om me gerust te stellen— dat we, ondanks de grote traagheid van deze paratijd, heel ver verwijderd zijn van volledige onbeweeglijkheid; die, aan de andere kant, niet zo beangstigend is: onbeweeglijkheid is niet hetzelfde als nietsheid. Wees gerust, er zal je geen kwaad overkomen. Onze God heeft deze paratijd met jou toegestaan. Heb je geen vertrouwen in de Goddelijke Wijsheid?”

— “Ja, natuurlijk wel —antwoordde ik, meer uit betrokkenheid dan uit overtuiging—. Niettemin, als we langzamer bewegen dan de aarde, waarom blijven we dan op onze plaatsen, alsof we met dezelfde snelheid bewegen als de planeet?”

— “Later zul je een glimp opvangen van de verklaring. Voor nu zal ik je antwoorden met een voorbeeld. Het licht dat door het raam schijnt, verplaatst zich met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde en toch zie je de lichtstraal als gefixeerd. Hetzelfde geldt voor de aarde, die draait en onbeweeglijk lijkt. Schijn bedriegt! In je eigen lichaam trillen de elektronen van je atomen met bijna de lichtsnelheid en je bent je er niet eens van bewust.

De lichamelijke zintuigen zijn zeer beperkt —merkte zij op—. De aarde beweegt bijvoorbeeld rond de zon met een snelheid van ongeveer 108.000 kilometer per uur, en geen sterveling voelt zo’n buitensporige beweging.12 Als je daarom alleen op het getuigenis van de zintuigen zou vertrouwen, zou je je gemakkelijk vergissen. Werkelijk —hield zij vol—, er zal je geen kwaad overkomen. Integendeel, ik zal het je beter kunnen uitleggen en we zullen verschillende experimenten uitvoeren die je ziek zouden maken of zelfs doden als je vitale functies op dit moment in werking zouden zijn.”

Nog een verrassing, mijn vitale processen waren opgeschort!

— “Je bedoelt dat ik geen tekenen van leven heb? Dan ben ik dood!” Ik zal blij zijn tot deze conclusie te komen. Want na een glimp te hebben opgevangen van de toekomstige Hemel door de schoonheid van Teergeliefde, begon ik me gehinderd te voelen door de aardse gehechtheid aan dit sterfelijke leven.

— Zolang je in deze paratijd bent, manifesteert je organisme niet de vitale tekenen die de geneeskunde bestudeert, om de eenvoudige reden dat je niet in de gewone tijd van de aarde voorbijgaat, waaraan de menselijke fysiologie te danken is.”

Ondanks de semi-verlamming en het zeldzame gevoel van kou, had ik het gevoel dat ik gewoon leefde. Ik onderzocht mezelf echter wat beter en… ik ademde niet!

— “Wees niet ongerust —zei zij meteen—, er zal je niets overkomen. In de zeer langzame paratijd werken de biologische functies anders dan bij de viatoren. Zolang je in deze paratijd leeft, klopt je hart niet, circuleert je bloed niet en adem je niet. Nu begrijp je waarom de rookkolom van je sigaret niet bewoog toen je dacht erop te blazen.”

Ik haastte me om mijn pols te voelen en… niets!

— “Ik begrijp niet hoe ik nog in leven ben, of misschien niet meer…! Laat staan hoe het voor me haalbaar is om te denken, als ik geen vitale functies heb…”

— Dit laatste zal je laten zien dat de mens niet denkt met de hersenen, hoezeer die ook tussenkomen in het denken, maar vooral met de geestelijke ziel. Kosmische biologie heeft andere wetten dan aardse biologie, afhankelijk van de tijdsgolf waarin het levende wezen zich bevindt. Menselijk leven op elke plaats en tijd in het Heelal wordt in stand gehouden door energieën. Alleen in de frequentie van de normale aardse tijd wordt energie gehaald uit voedsel en zuurstof in de lucht. Terwijl in de langzamere paratijden energie rechtstreeks uit de omgeving wordt gehaald: uit de omgevende materie-energie en uit de interne biologische omgeving. Als we in de normale frequentie van aardse tijd zouden zijn, zouden zowel jij als ik ademhaling en voeding nodig hebben.”

— “Dus, voert mijn organisme assimilatie en disassimilatie uit in deze paratijd?”

— “Natuurlijk doet het dat. Het haalt vitale energie uit je interne biologische omgeving. Maar de uitscheiding is bijna nihil. Als je het equivalent van tien jaar in deze paratijd zou blijven, zou je nauwelijks een paar zweetdruppels uitscheiden. Met mij is het hetzelfde, maar in een uiterst perfecte mate. Dit komt omdat er bijna geen chemisch afval wordt gevormd, maar de energie die aan de atomen wordt onttrokken volledig wordt benut. Vergeet niet dat het atoom een grote opslagplaats van energie is.”

— “Wow, nu blijkt dat ik functioneer als een atoomreactor.”

— “Je functioneert veel beter, want je gebruikt maar een paar atomen, maar je desintegreert ze volledig en niet gedeeltelijk, zoals in nucleaire batterijen. Het is jammer dat je niet kunt genieten van de verrukking in de Hemel die voortkomt uit het verwezenlijken van de biologische functies door de ziel bestuurd. Hier op aarde voelt men slechts een licht gevoel van welzijn als het hele organisme goed functioneert. Maar in de heerlijkheid veroorzaakt hetzelfde immense genoegens die ons accidentele geluk vergroten.”

Hoeveel wonderen van het universum ken ik niet! —dacht ik. Hoe klein is de rijkdom van de wetenschap ondanks het feit dat we de 21e eeuw naderen. Niemand zou zich kunnen voorstellen dat het menselijk lichaam in staat is om zoveel geluk te veroorzaken en atomen te splijten. — “Teergeliefde, hoe kan ik atomen splitsen als ik me er niet van bewust ben, noch zou weten welke te splitsen?”

— “Je geweten weet het natuurlijk niet. Maar je geestelijke ziel wel, en die weet het heel goed en kan het perfect uitvoeren. Net zoals het de spijsvertering, filtratie, regulatie, communicatie enzovoort kent en coördineert, zonder dat het bewustzijn zich daarvan bewust is. Als je psychologisch bewustzijn alle functies van je organisme zou moeten besturen, zou je niet genoeg tijd hebben om ook maar één ervan goed te sturen. Als bijvoorbeeld je verstand en je wil de bewegingen van je hart zouden moeten regelen, zou je niet eens in staat zijn om te slapen of je met iets anders bezig te houden, omdat je bezig zou zijn ze naar behoefte te versnellen of af te remmen. Onze God heeft al deze vervelende problemen van je geweten weggenomen, zodat je je verstand en wil kunt wijden aan het vervullen van Zijn bedoelingen voor jou, aan het liefhebben en dienen van Hem door Geloof en werken van ware Liefde. De ziel weet heel goed hoe zij elke biologische functie moet besturen en hoe zij ze allemaal moet coördineren, ook de psychologische, zoals de gewoonten die het gedrag mechaniseren. Zij weet ook hoe in de Hemel te leven en in elke golvende tijdsfrequentie, hoe met fantastische snelheden te reizen, hoe door muren te gaan, hoe de natuurkrachten te beheersen, enz. De sterveling bezit in de kiem datgene waarvan hij in de komende Glorie zal genieten.”

— “Als mijn ziel weet hoe atomen te splijten, waarom zou ik dat dan niet meteen doen? Het zou me de dagelijkse sleur, het gedoe in de metro en zelfs indigesties besparen.”

— “Zij weet hoe het moet, maar doet het niet op goddelijk bevel. Want door haar goede werken verdient zij nauwelijks de eeuwige heerlijkheid. Als gevolg van de erfzonde moet ieder mens namelijk gevoed worden door eerlijk werk en op christelijke wijze de beproevingen doorstaan die onze God hem zendt. Bovendien werd je ziel nooit eerder in een paratijd geplaatst.”

— “Het was genoeg erin geplaatst te worden om het te leren.”

— “Niet om het te leren, maar om in praktijk te brengen wat zij van tevoren wist, sinds de Heer haar schiep. De menselijke ziel is heel wijs. Zij doet de belangrijkste dingen: denken en liefhebben, en zij heeft op aarde genoeg tijd om eerlijk haar brood te verdienen, zich op te voeden, al haar plichten te vervullen, gezond te genieten en te rusten.”

— “Ongetwijfeld is de ziel een groot mysterie.”

— “Ja. Het is een raadsel voor de viatoren, maar niet voor de zaligen. Tijdens het sterfelijke leven werkt de ziel dag en nacht in stilte en verstoort of leidt zij de activiteit van het bewustzijn niet af, noch tijdens het waken noch tijdens het slapen. Alleen wanneer zij voor een of ander ernstig en voor haar onoplosbaar probleem komt te staan, waar zij nog niet de vermogens van de verheerlijking voor heeft, waarschuwt zij het geweten door middel van ongemak of pijn, zodat het verstand kan ingrijpen en de moeilijkheid kan oplossen.”

— “Teergeliefde, als ik geen vitale tekenen heb in deze paratijd, hoe kan ik dan bewegen, zij het met moeite?”

— “Dat is heel eenvoudig. Voor elke materiële beweging is energie nodig. De sterfelijke pelgrims halen die uit hun voedsel, na veel fysiologisch werk van vertering, absorptie, circulatie, assimilatie, disassimilatie, enz. Jij, in deze paratijd, verwerft energie uit het bloedplasma en de lymfe van je organisme. Hiervoor helpt onze God je door de aanraking van mijn vingers op je hand. De gelukzaligen daarentegen halen energie rechtstreeks uit de omgeving waarin we ons bevinden: licht, warmte, elektriciteit, zwaartekracht en andere energieën die ik later zal noemen. En we eten ook vaak heerlijk, hoewel dat in de Hemel niet nodig is.”

Aanvankelijk begreep ik niet hoe de zaligen energie tot zich namen. Al snel realiseerde ik me hun immense macht over materie en natuurkrachten.

Ik denk dat ik een glimp begon op te vangen van de goddelijke vloek over de zondige mensheid: “Gij zult brood eten in het zweet van uw aanschijn…”13

Ik ben zo gewend om te werken dat mijn bezigheid me normaal en natuurlijk leek. Maar ik begon te beseffen dat de vermoeidheid van de dagelijkse plicht iets is wat God niet voor de mens gewild heeft.

Ik realiseerde me dat de vermoeidheid van menselijk werk, ziekte en dood niet te danken zijn aan de Goddelijke Wil, maar aan de zonde van de mens. En ik achtte mezelf zeer schuldig eraan mee te werken met mijn bijdrage van kwaad aan de zonde van de wereld.

Zes

Teergeliefde en zaten nog steeds in de woonkamer van mijn nederige huis. Af en toe wierp ik een blik op het stilstaande trekje van de sigaret en het stilstaande beeld van de televisie, getuigen van de fabelachtige ervaring die ik beleefde.

— “Dus er zijn ook koks in de hemel”, vroeg ik Teergeliefde.

— “Ja, in het Vaderland hebben we grote heiligen die zonder de minste moeite exquise gerechten op smaak kunnen brengen.”

— “Maar als niemand werkt in de eeuwige Glorie, waar halen zij dan het vlees, de groenten, het fruit vandaan?”

— “Elk voedsel, hoe ingewikkeld het ook lijkt, bestaat uiteindelijk uit atomen, en deze uit energie. Welnu, atomen en energie gehoorzamen ons blindelings, in die mate dat we ze gewoon door onze wil kunnen combineren, transmuteren, splijten en veranderen in aantrekkelijke en sappige lekkernijen. Bovendien —ging zij verder—, staat materie-energie te popelen om ons tot voedsel te dienen, om opgenomen te worden in ons gelukzalige lichaam en om deel te hebben aan onze accidentele heerlijkheid. Het is dat alle wezens met elkaar verbonden zijn door banden van universele liefde; we vullen elkaar aan, we verlangen en bezitten elkaar op de onuitsprekelijke hemelse manier. Het is geen pantheïsme; het zijn onderlinge relaties. De atomen, bewogen door universele liefde, zuchten en hebben als barensweeën14, terwijl wij hen geluk schenken op hun eigen manier. Je zult in de Hemel zien dat elk wezen in staat is tot kennis en liefde, hoe rudimentair ook.”

— “Geweldig! Jullie zaligen bereiken uit jullie zelf en zonder inspanning veel meer dan ons beste kernenergielaboratorium.”

Ik was mijn gastheerschap vergeten. Maar toen ik het over eten had, herinnerde ik me om mijn geliefde bezoekster ook maar een verfrissing aan te bieden.

— “Wil je een kopje koffie?”

— “Nee, dank je. Beter, als je wilt, zal ik een kleine hemelse versnapering voor je klaarmaken.”

Ze nam mijn pakje sigaretten. Zij verwijderde de cellofaanverpakking. Zij verfrommelde die tot een balletje en bood het me aan met een stralende glimlach.

— “Proef maar. Ik weet zeker dat je het lekker vindt.”

Inderdaad, wat een heerlijke traktatie! Ik had nog nooit zoiets lekkers geproefd. Het smolt in mijn mond als een broos poeder. De zeer aangename smaak was uniek. Ik kon geen van de fundamentele smaken herkennen: zoet, zout, bitter en zuur. En hoewel ik Zwitserse en Amerikaanse chocolade heb geproefd, evenals marsepein en amandelcanelloni, overtrof deze hemelse lekkernij ze allemaal.

— “Het is verrukkelijk. Hoe heb je het gemaakt?”

— “Ik heb de cellofaanmoleculen getransformeerd in andere chemische stoffen, onbekend op aarde, die harmonieus alle smaakpapillen prikkelen. Niet gedeeltelijk, zoals de klassieke aardse desserts. Het is jammer dat je dezelfde traktatie niet in normale aardse tijd kunt proeven.”

— “Waarom niet?”

— “Omdat je zou sterven van plezier. Je zou een genot smaken dat onvergelijkbaar is met het sterfelijke leven. Je hebt eigenlijk minder dan halfslachtig geproefd van dit inferieure goedje. Omdat je de smaak ervan hebt waargenomen door middel van infra-energie, waarover ik je later zal vertellen, aangezien we ons in een zeer langzame paratijd bevinden, waarin de overdracht van de smaakindruk door middel van zenuwimpulsen niet mogelijk is.”

— “Wel, ik vond het heerlijk. Je moet een geweldige hemelse kokkin zijn.”

— “Nee. Dit lekkers kan door iedere zalige bereid worden. Ik zou zeggen dat het in de Hemel overeenkomt met pinole15 op aarde. Je zal veel heilige koks kennen die, omwille van hun grote glorie, echt sappige lekkernijen bereiden. Bij de pelgrims van deze wereld is de smaakzin erg geatrofieerd door zoveel moreel kwaad. Bij de gelukzaligen daarentegen is zij zeer scherp en volmaakt. Je kunt je niet voorstellen hoe we ons proberen in te palmen bij deze heilige banketbakkers.”

— “Ik dacht dat in de hemel, voor het zaligmakende visioen, de verheerlijkten al het andere zouden vergeten: de genoegens van de zintuigen, de esthetische genoegens van de schone kunsten, andere liefdes en vriendschappen…”

— “Het is waar dat onze essentiële heerlijkheid, namelijk het zaligmakende visioen en de liefdevolle bezitting met onze God, voldoende zou zijn om ons volledig gelukkig te maken. Maar omdat Hij heel veel van ons houdt, heeft Hij ervoor gezorgd dat we ook kunnen genieten van onze accidentele heerlijkheid: een oneindig aantal menselijke, engelachtige, esthetische, wetenschappelijke en andere liefdes, onbekend op deze aarde. Naast onberekenbare genoegens van zicht, gehoor, reuk, smaak en vooral van de tastzin, die, zoals we later zullen zien, niet beperkt blijft tot de tastpapillen van de huid, zoals hier het geval is, maar alle cellen van het organisme omvat, die genieten en ons laten genieten van het onuitsprekelijke in onze liefdevolle wederzijdse doordringing, in de jubelende stijl van de Hemel, met de hele Schepping”.

Fascinerend! Genieten zonder zwoegen! Verrukking zonder inspanning. Exquise lekkernijen proeven zonder ervoor te betalen. Delicate parfums ruiken. Schoonheden zoals die van mijn geliefde bezoekster aanschouwen en ze liefdevol bezitten, op een verrukkelijke hemelse manier, door middel van de onuitsprekelijke compenetratie met hen. Later zag ik het wonder van deze fysiek-geestelijke interpenetratie tussen de gelukzaligen, in overeenstemming met het goddelijke ontwerp. Ik kon niet anders dan God danken dat Hij mij in het leven had geroepen. Dat Hij mij de menselijke natuur heeft gegeven en niet de puur materiële, plantaardige of dierlijke natuur. Voor mijn verlossing. Omdat Hij mij in de 20e eeuw heeft geschapen en niet in het grottentijdperk. Voor het vergeven van mijn ongerechtigheden. Voor zijn genereuze Voorzienigheid tijdens mijn leven. Voor zijn geduld met mij. Voor zijn pracht in het heden en voor de toekomst die ik begon te ontwaren.

Maar terugkomend op de heerlijke traktatie, zei ik tegen mijn gezellin: — “Ik neem aan dat je onze pozole niet meer lekker vindt, noch de mole de guajolote16, noch overdekt fruit.”

— “Natuurlijk vinden we ze nog steeds lekker en eten we ze met veel plezier. Maar heel goed gemaakt, zonder culinaire tekortkomingen. Hetzelfde zeg ik van de frisdranken, wijnen en likeuren uit de hemel, die het beste in deze wereld overtreffen. En geen markten nodig, geen gekibbel over prijzen, geen verstikkende keukens, geen afwas. Denk eraan dat onze Heer Jezus Christus, onze Voorbeeldige Zaak, kort na zijn opstanding met de apostelen at.”17

— “Ik kijk er nu al naar uit om in de Glorie te zijn!”

— “Werk dan samen met je Verlosser. Bereik door je goede werken als christen de Zaligheid die Hij voor je heeft bereid. Wanneer je die verkregen hebt, zul je zien aan welke banketten wij ons zullen tegoed doen!”

— “Wanneer zal dit wanneer zijn…?”18

Zeven

— “Vergeef me —zei ik tegen Teergeliefde—, ik kan je duidelijk horen en het geluid plant zich voort met een snelheid van ongeveer 340 meter per seconde. Dus dit gesprek hier in de kamer duurt al minstens een paar minuten, en niet duizendsten van een picoseconde.”

— “Schrik niet van wat ik je nu ga vertellen —kondigde zij aan—. We communiceren in feite niet door hoorbare woorden, maar door ideeën.”

Nog een verrassing, we waren niet aan het praten! Ongelooflijk. Maar ik moest haar gelijk geven. Want als we ons op een tijdfrequentie van miljardsten van een picoseconde bevonden, was het logisch dat het geluid van woorden zich niet zou voortplanten.

— “Communiceren we door telepathie?”

— “Wat meer zelfs. Mijn ziel staat in geestelijk contact met de jouwe. Op deze manier ken ik je gedachten. Ik bekijk en gebruik je intellectuele geheugenbestand en je cerebrale zintuiglijke geheugenopslag. Mijn ziel, met haar krachten van verheerlijkte, associeert jouw ideeën op een andere en effectievere manier dan je gewend bent. Je praat schijnbaar tegen jezelf. Maar ik kom tussenbeide en pas je concepten en beelden aan om je de bijzondere boodschap die onze God je stuurt en die mijn huidige bezoek motiveert, beter uit te drukken.”

— “Dus dit is geen dialoog, maar een monoloog?”

— “We zijn in communicatie, maar we converseren niet zoals gebruikelijk is in deze wereld. We converseren bijna op dezelfde manier als wij zaligen dat doen. Maar met dit verschil dat ik je mijn eigen ideeën niet ingeef, maar dat ik die van jou samenbreng zodat je me beter begrijpt, ook al lijkt het voor jou misschien een monoloog. Daarna zal je merken hoe belangrijk het is om ideeën op de juiste manier te associëren in het bewustzijn. Het is de eerste stap in het vormen van diepe, gewortelde en werkzame overtuigingen.”

Ze had gelijk. Dit is waar het bij echte vorming om draait. Het is niet voldoende om jezelf vol te proppen met kennis totdat je een wandelende encyclopedie bent. Enkele basisideeën, fundamenteel voor een christelijk leven op aarde en noodzakelijk om de Hemel te bereiken, moeten goed geordend en toegepast worden. Maar hoe bereik je dit alles?

Teergeliefde zag de vraag in mijn hoofd en antwoordde: — “Alleen met de hulp van de Heer. Maar Hij wil het graag schenken aan ieder die Hem er op een christelijke manier om vraagt.”

— “Praten de gelukzaligen zoals wij hier?”

— “Niet helemaal, maar wel bijna. In de Hemel praten we met elkaar, waarbij we onze ideeën en beelden direct inprenten. Maar we spreken ook in vele talen en dialecten.”

Genieten in heerlijkheid van het plezier van taal! Het juiste spreken, zonder fouten of gebreken in dictie. Je gedachten precies zeggen, zonder aarzeling, zonder dubbelzinnigheid, zonder kwaadaardigheid, zonder gevaar. Met de zekerheid niet alleen gehoord, maar ook begrepen te worden. In deze wereld moet je heel goed nadenken over wat je zegt, want het zou fataal zijn om te zeggen wat je denkt.

— “Waarom prent je me niet jouw ideeën in, in plaats van de mijne aan te passen?”

— “Omdat geen sterveling zoveel vreugde kan verdragen. Je zou sterven van plezier. Je kunt je niet voorstellen wat een genot het is om een ingegeven idee te ontvangen. Het staat gelijk aan geestelijke doordringing, aan de kus tussen twee zielen.”

— “Nu begrijp ik hoe je mijn gedachten raadt. Toch beweeg je je lippen terwijl je spiritueel met me communiceert. Als we niet met woorden spreken, waarom neem ik dan deze bewegingen van jou waar?”

— “Om je niet in verwarring te brengen. Omdat in deze wereld een kus tussen twee zielen niet mogelijk is, spreek ik de woorden uit die overeenkomen met de ideeën die ik verhelder, coördineer en in je bewustzijn laat overgaan, en ik druk ze vocaal uit met veel liefde, omdat zij voor jou zijn, ook al zijn zij onhoorbaar. Het is jammer dat ik jou niet een van mijn ideeën kan meedelen!”

— “Probeer het, alsjeblieft.”

— Nee. Elk strikt hemels concept dat in jou zou worden ingegeven, zou werken als een onweerstaanbare overtuiging en je zou ofwel sterven van vreugde of bijna de menselijke vrijheid verliezen en dus het vermogen om mee te werken aan het ontwerp van de Heer voor jou.19 Laten we beter een andere proef doen. Wanneer je tot mij spreekt, raak dan je lippen aan en je zult merken dat je ze niet beweegt, omdat je geestelijk met mij communiceert.”

— “Ik moet er voor jou uitzien als een zittend lijk —zei ik, terwijl ik met grote inspanning mijn vingers op mijn onbeweeglijke lippen zette—. Als ik nooit op deze manier geestelijk met iemand heb kunnen communiceren, hoe komt het dan dat ik vandaag woordeloos met jou praat?”

— “Weten is niet hetzelfde als beoefenen wat je weet. Je bewustzijn weet het niet, omdat het het nooit ervaren heeft. Maar je geestelijke ziel weet het goed; net zoals zij weet hoe zij je hele organisme moet besturen en de biologische functies moet sturen, terwijl je bewustzijn vredig slaapt of met andere zaken bezig is.”

Dat doet zij inderdaad. Ik herinnerde me dat de ziel bij een ernstige infectie heel goed weet hoe zij de natuurlijke afweer moet versterken, ook al heeft zij geen geneeskunde gestudeerd.

Het gesprek met mijn verheerlijkte vriendin was bewonderenswaardig, want ondanks het feit dat het zich in miljardsten van een picoseconde afspeelde, liet Teergeliefde me rustig nadenken en stuurde zij mijn overpeinzingen bij elke gelegenheid. Konden wij stervelingen op aarde maar zo praten…!

Acht

— “Denk je niet dat Gods Voorzienigheid in gaven en hulp voor zijn geliefde mensenkinderen prachtig is?” —vroeg Teergeliefde me, met haar twee aantrekkelijke kuiltjes in haar wangen, die me op voorhand overtuigd hadden.

— “De waarheid is dat ik dit allemaal niet had verwacht.”

— “De bovennatuurlijke actie van onze God op stervelingen is bijna altijd onverwacht. Sommigen noemen het verrassing, toeval, lot… Maar in werkelijkheid zijn die uitdrukkingen de lekennamen van de Goddelijke Voorzienigheid.”

— “Waarom noem je deze goddelijke actie ‘bovennatuurlijk’?”

— “Omdat het iets is dat ver uitstijgt boven wat de sterveling gewoonlijk kent. Het is een beweging die superieur is aan wat voor de viator natuurlijk, gangbaar en gewoon is. Dit betekent niet dat het bovennatuurlijke zeldzaam is. Integendeel, het komt vaak voor bij ware christenen.”

— “Maar je merkt het niet…”

— “Het is dat je het bij voorbaat afwijst; a priori oordeel je dat het onmogelijk is. En de Heer zoekt je gretig, maar Hij laat naar Zich verlangen. De oorzaak is de vreselijke zonde van de wereld: minachting, onverschilligheid, vergeten dat er een Almachtige God is die ons innig liefheeft. Kon ik maar meewerken zodat de Allerhoogste en jij elkaar de hand zouden schudden… Kon ik maar tussenbeide komen zodat Hij en jij samen zouden komen in een onuitsprekelijke liefdesomhelzing, dan zou ik de meest gezegende van de kleine gelukzaligen zijn!”

— “Dus dit geweldige interview is als een loterij die ik gewonnen heb?”

— “Ja, zoiets. En je kan je het bedrag niet voorstellen, want het gaat om de rijkdom aan diepe en werkzame ideeën-overtuigingen die onze God je geeft. Als je daar voor je dood goed gebruik van weet te maken, zal het je meer heerlijkheid waard zijn dan de winst van vele miljarden dollars. Hoewel ik zou moeten zeggen, in plaats van dollars, speciale trekkingsrechten. Want ik merk in je sensitieve geheugen dat de waarde van de dollar op dit moment gedaald is.”

— “Blijkbaar heb je mijn ziel en mijn hersenen al goed doorzocht. Neem je al mijn gedachten en herinneringen waar?”, vroeg ik haar met enige schroom.

— “Nee. Ik bemerk alleen maar wat je uit vrije wil wilt dat ik weet. En maak je geen zorgen, want de Heer is een jaloerse bewaker van het fatsoen en de privacy van elk van zijn geliefde mensenkinderen. Natuurlijk weet Hij alles, absoluut alles. Maar Hij kwetst niet en maakt niemand bang. Zijn nauwgezette Voorzienigheid wordt ook in de Hemel uitgeoefend. Hij zorgt er heel goed voor dat wij zaligen niet de minste vergissing of indiscretie begaan als we met elkaar communiceren, of dat nu door interpenetratie is of door taal.”

— “Welke vorm van conversatie bevalt je het beste?”

— “Wij geven de voorkeur aan een spirituele dialoog, zonder gesproken woorden. Zo begrijpen we elkaar beter. Aardse taal is mooi, aangenaam en verdienstelijk, maar soms wat onzeker. En het zou onvoldoende zijn om de rijkdom aan nieuwe hemelse ideeën uit te drukken. Bovendien, aangezien alle talen van de aarde er in de heerlijkheid zijn, zou het moeilijk zijn, vooral voor mindere gelukzaligen zoals ik, om zoveel talen te beheersen.

Ik zal je vertellen -voegde zij eraan toe- over een van onze hemelse spelletjes met vooraanstaande zaligen. We vragen hen naar een verheven begrip. Zij antwoorden ons met uitmuntende precisie in enkele van de talen die wij kennen. We zijn verbaasd over hun uitleg en denken dat we het heel goed begrepen hebben. Maar dan doordringen ze ons, in de meest aangename intellectuele interpretatie, en door de verrukkelijke, onbevangen vereniging van ziel met ziel, zijn we extatisch om direct, zonder woorden, het begrip te proeven dat we eerder dachten begrepen te hebben.”

— “Wil je zeggen dat de beste taal geen perfecte communicatie kan bereiken?”

— “Inderdaad, dat kan niet, zelfs niet in de Glorie. De spreker moet zijn gedachten selecteren en ze duidelijk uitdrukken voor de luisteraar. Die probeert, uitgaande van de woorden die hij waarneemt, hetzelfde op te roepen als zijn gesprekspartner. Maar hij zal daar niet volledig in slagen, zolang hun zielen niet in elkaar overlopen. Zij begrijpen elkaar natuurlijk, maar zij identificeren zich niet volledig met elkaar. Daarom suggereert taal, legt zij uit, maar definieert en communiceert ze zelden precies.”

— “Hij is bewonderenswaardig, de geestelijke kus in de Hemel. Ik betreur het dat ik niet vruchtbaar voel wat je me geeft! Waarlijk, het Universum is ingewikkeld en groots.”

— “De schepping is oneindig in haar vijf dimensies: de drie van ruimte, de tijd en de geschapen eeuwigheid, die we later zullen zien.”

— “Waarom zijn wij viatoren onwetend over deze waarheden; zou het niet beter zijn dat God ons al Zijn geschapen wonderen laat kennen, zoals Hij toestaat met eenvoudige wetenschappelijke waarheden? Waarom omvat Zijn Goddelijke Openbaring niet de beschrijving van de paratijden, die van de onuitsprekelijke gemeenschap in de geest onder de gelukzaligen, en die van de voortreffelijke lekkernijen van het komende leven?”

— “Omdat onze God heeft geopenbaard wat nodig is voor ieder mens van goede wil om zijn eeuwige Leven te bereiken, wat werkelijk waardevol en noodzakelijk is. De pedagogie van het geopenbaarde Woord is traag, omwille van de vervloekte zonde, vanwege de menselijke grofheid veroorzaakt door zoveel hoogmoed, egoïsme, bedrog, erotiek…”

— “Is de zonde zo fataal?”

— “Zo erg zelfs dat als de mens minder zondig was geweest, we de Openbaring beter zouden hebben benut. En de mensheid, te midden van de ontberingen die nodig zijn voor de beproeving die het sterfelijke leven in het regime van het Geloof is, zou een beter zicht hebben op het ontzagwekkende Geluk dat haar in de Hemel te wachten staat, en zou proberen dit te bereiken door de geboden en raadgevingen van de Heer trouw en volhardend te vervullen.

Bedenk -ging zij verder- dat niemand iets geeft, noch op aarde, noch in de Hemel, tenzij hij weet hoe het geschenk dat hij geeft zal worden ontvangen. En het is heel triest om te zien dat de mensheid, de wereld in het algemeen, zich nooit heeft willen voorbereiden om iets meer van de Goddelijke Openbaring te kennen en te proeven. De wereld als zodanig heeft zich beperkt tot het genot, gezond of zondig, dat de lichamelijke zintuigen haar onmiddellijk schenken. Zij aanbidt in latrie20 het gouden kalf van het tijdelijke welzijn. Weinig heeft zij de Heer rechtstreeks voor zichzelf gezocht, uit liefde voor Hem. Zij heeft willen ontvangen zonder iets te geven. Zij heeft zichzelf doordrenkt met trots en egoïsme en wendt zich alleen tot onze God om van Hem rekenschap te vragen…

Natuurlijk —benadrukte zij—, zeg ik dit niet als verwijt aan anderen. Zowel jij als ik zijn uiteindelijk hoogmoedig, egoïstisch, zinnelijk, zondaars geweest… Ach! Maar als de mensheid onze God ernstig zou nemen, dan weet ik zeker, in naam van de Liefde waarmee de Allerhoogste haar liefheeft, dat de korte doortocht op aarde draaglijker, logischer, eenvoudiger en vruchtbaarder zou lijken. Ik bedoel natuurlijk geen winst in peso’s en centen, maar in huidige Vrede en toekomstige heerlijkheid.”

— “Wat is christelijke Vrede?”

— “De Vrede van de Heer is het grootste aardse geluk waarnaar een viator kan streven. Het is niet louter het evenwicht van tegengestelde krachten, noch de afwezigheid van oorlog, noch de rust van luiheid, noch de stilte van de onderdrukten, noch de kalmte van de cynicus. Noch is het de onstabiele euforie van dat nieuwe christelijkachtige en filantropische humanisme, maar zonder ware Liefde.

De Vrede van de Heer —zei Teergeliefde— is de rust die voortkomt uit een authentiek christelijke orde. Het is de spirituele en diepe rust die voortkomt uit vervulde plicht, niet vanwege humanisme dat de Allerhoogste opzij schuift, maar uit liefde voor onze God. Vrede is de innerlijke en zeer vreugdevolle stilte van hen die rusten, actief en vertrouwend, in het Goddelijke woord. Maar zonder dogmatische sneren en verkeerde voorstellingen. Christelijke Vrede is niet meer dan die voorbode van kalmte die voorafgaat aan de stormen.

In het huidige regime van het Geloof —ging zij verder—, verlangt de Schepper naar menselijke vooruitgang, maar alleen die vooruitgang die wordt bereikt door de Naastenliefde. En geen pseudo-vooruitgang, bereikt door puur humanisme. Christelijke vooruitgang bestaat uit de voortdurende inspanning van ieder van jullie om de Wet van Onze Heer Jezus Christus volledig te vervullen. Wees niet zo bang voor pijn, ziekte en dood. Het verblijf van de pelgrim in deze wereld is heel kort. Onthoud dat wanneer de mens door de zonde ontgoddelijkt wordt, hij onmiddellijk door concupiscentie dierlijk wordt. Wanneer men het geloof in onze God verliest, begint men in onzin te geloven.”

Negen

— “Teergeliefde, je hecht veel belang aan liefdadigheid. En tegenwoordig worden aalmoezen bijna als een belediging beschouwd. Hooguit, en met tegenzin, wordt eerlijke medewerking aangenomen.”

— “Verwar het eerste gebod van de Wet van onze God niet met louter humanisme! Ik heb het niet over materiële aalmoezen of pure filantropie. Ik heb het over christelijke liefde. Caritas is de liefde die zich eerst richt op de Allerhoogste en dan, met Hem, op onze medemensen. Het is die liefde die wordt beoefend in de genade van onze God en om Hem te behagen. Naastenliefde moet niet verward worden met het gevoel van medelijden. Meeleven hebben met je naaste is slechts een uitnodiging om hem op een christelijke manier te helpen. Maar deze hulp moet, om echt christelijk te zijn, geïnspireerd zijn door en gebaseerd op liefde voor de Almachtige. Als dit niet het geval is, heeft de gift, hoe aanzienlijk ook, geen bovennatuurlijke waarde. Daarom is economische samenwerking zonder liefdadigheid een “kletterend cimbaal”.21 Filantropie zonder liefdadigheid leidt tot ondankbaarheid en teleurstelling. En humanisme zonder liefdadigheid leidt tot sociaal falen. Liefdadigheid is de liefde die heerst in de Hemel en die als enige de wereld kan redden.”

— “Waarom wordt er niet gesproken over het eerste gebod van Gods Wet?”

— “Vanwege de menselijke hoogmoed, die het christendom probeert te herleiden tot een clubreligie, zelfgenoegzaam, oppervlakkig en zoet, waarin de Goddelijke Gerechtigheid wordt genegeerd, de zonde wordt geminimaliseerd en het bestaan van de duivel en de hel wordt vergeten. En het Evangelie wordt uitgeknepen en verminkt en vervormd, om de concupiscentie van de gelovige niet te krenken en om de Goddelijke Openbaring inschikkelijk (!) te maken…

Het authentieke christendom —voegde ze eraan toe— beschouwt de mens van vandaag met zijn gebreken en kwaliteiten, met zijn zorgen en vragen. Maar het beantwoordt zijn vragen in het licht van het evangelie in zijn geheel, zonder handige bezuinigingen, met alle verheven en drastische eisen van de goddelijke Wil, met een bovennatuurlijke Liefde, en niet met een vriendelijke, zelfzuchtige en uitsluitend filantropische liefde.

De viatoren zijn zich terdege bewust —ging ze verder— van de dwingende noodzaak voor iedereen om een deugdzaam leven te leiden, ten bate van de samenleving. Maar ze zitten op het verkeerde spoor. Want rechtschapenheid alleen bereikt onze God niet. Noch is het wanhopige streven naar gezondheid en aards welzijn de juiste weg die naar de Hemel leidt. Daarom motiveren humanistische en filantropische argumenten niet met verve. Ze missen de kracht om de kern van de wil te bereiken. Ze missen de doeltreffendheid om een diepe en werkzame overtuiging te smeden. Ze betoveren, maar overtuigen niet. En natuurlijk raken jongeren ontmoedigd en drijven ze af. Wat we nodig hebben zijn sterke idealen die het hart verheffen! En die zijn niet in de wereld te vinden; die worden alleen door de Heer gegeven. Het is nutteloos om ze in aardse motieven te zoeken. Maar wie in geest en waarheid tot onze God nadert, krijgt ze in overvloed.”

— “Waarom is de Liefde zoveel waard?”

— Omdat wanneer aalmoezen geven materieel is, wanneer geven uit medelijden of angst, humanisme en filantropie worden beoefend met de intentie om de Wet van de Heer te gehoorzamen of om Hem te behagen of om voorliefde voor Hem te uiten, worden ze getransmuteerd tot Liefde, de enige vruchtbare en bevrijdende liefde. Want dan, als de menselijke liefde verbonden wordt met de Goddelijke Liefde, is het niet langer de mens alleen, maar de Allerhoogste die hem de passie, de werkzaamheid en de triomf geeft. Het doel waarvoor de werken worden gedaan is allesbepalend. En er wordt niet op aangedrongen dat het de intentie is die de menselijke handeling bepaalt en waarde geeft.”

— “Men zegt dat ware liefde wederkerig is. Hoe is Gods Liefde voor ons?”

— “De Schepper is, let op, diep verliefd op elk van Zijn geadopteerde mensenkinderen. Hij houdt niet globaal van de mensheid, zoals de tuinman van zijn hele tuin houdt. Nee, Hij houdt van ieder van ons met een opperste Liefde, die de best geschapen liefde oneindig overtreft. De Heer houdt van jou, op een bijzondere manier, met heftigheid, met energie, met onuitsprekelijke liefdevolle behoefte, met immense genegenheid, met onbeschrijfelijke tederheid, en met duizend andere kwaliteiten die noch in de Hemel, noch op aarde verklaard kunnen worden.”

“Fascinerend! —riep ik bij mezelf uit—. “Men had me godsdienst nog nooit zo voorgesteld.”

Misschien begon zich in mij de diepe en operatieve overtuiging te vormen van mijn situatie als contingente en zeer beperkte viator. Maar tegelijkertijd, misschien als tegenwicht, leek zich die andere overtuiging te vormen: God houdt van mij. En Hij houdt niet van mij in de menselijke massa. Hij kent mij persoonlijk en houdt van mij individueel. Ik ben niet slechts een catalogusnummer in de Schepping. Hoe geweldig! Ik had nooit kunnen vermoeden dat mijn zwakke en onzekere oude dag liefde zou inspireren — en niets minder dan de Goddelijke Liefde!

Later, toen Teergeliefde weg was en ik over haar boodschap nadacht, voelde ik me overweldigd door het gewicht van Gods Liefde, zo nadrukkelijk onverdiend van mijn kant. Ik voelde dat mijn kleinheid werd uitvergroot. Dat ik meer waard was dan de oude vuilnisbak waar onverschilligheid en minachting in worden gegooid. Omdat Iemand, de Beste, van me houdt. Het was als een transfusie van Hoop in mijn toekomstige hemelse Geluk.

Ik begreep heel goed dat ik deze Hoop niet zelf had gemaakt. Dat het geen aards optimisme was, gebaseerd op de kans dat ik binnenkort iets werelds goeds zou bereiken. Het was ongetwijfeld een van de hemelse geschenken die mijn verheerlijkte schoonheid mij bracht.

Opeens, in die paratijd waarin ik me bevond, bedacht ik dat de Goddelijke Liefde, ondanks haar grote intensiteit, niet jaloers en egoïstisch is zoals wij, want zij heeft een onuitsprekelijke liefde, op hemelse wijze, tussen mij en mijn mooie metgezel geregeld. Ik voelde toen een diepe dankbaarheid, niet zozeer jegens Teergeliefde, maar jegens de Schepper van Teergeliefde.

— “Uit dankbaarheid ontspringt liefde —verraste mijn lieve dode vrouw me in gedachten—. Verheug je, want je begint je liefde voor onze God te voelen!”

Ik ben al bevestigd in Genade! —riep ik tegen mezelf— Ik ben een “ontdekte kandidaat” voor toekomstige heerlijkheid! Ik heb mijn paspoort naar de Hemel al! Ik heb de liefde van God gevoeld!

Ik wist dat alleen grote heiligen, zoals Teresia van Jezus of Johannes van het Kruis, hun liefde voor God voelden.

— “Maak jezelf geen illusies —waarschuwde ze me—. Voor een ogenblik de liefde van onze God voelen is geen ticket naar de Hemel.22 Veel stervelingen ervaren, op zijn minst op sommige momenten in hun leven, het gevoel van hun liefde voor hun Schepper. Ze ervaren het niet lang, want ze zouden sterven van geluk. Aan de andere kant is het niet nodig om het voortdurend te voelen, want liefde voor de Allerhoogste wordt uitgeoefend door de naaste lief te hebben.”23

— “Maar het is heel aangenaam om het te voelen, al is het maar voor een miljardste van een picoseconde. Men zegt echter dat liefde voor God niet gevoeld kan worden…”

— “De kleine liefde voor onze God wordt inderdaad niet gevoeld; ze wordt alleen beoefend met de Naastenliefde voor de broeders; niet voor hun mooie gezicht, noch uit medelijden, noch uit angst voor represailles, maar uit gehoorzaamheid aan de Allerhoogste. Maar de grote en intense liefde wordt zeker gevoeld, en op welke manier, en zelfs vanaf dit sterfelijke leven!”

Het vervolg wordt momenteel vertaald. Er zijn in totaal drieëndertig hoofdstukken. Kom hier later nog eens kijken, of als je gehaast bent, lees dan verder in een andere taal… Bedankt voor je begrip en geduld!

Nog niet vertaald.

Tien

Nog niet vertaald.

Elf

Nog niet vertaald.

Twaalf

Nog niet vertaald.

Dertien

Nog niet vertaald.

Veertien

Nog niet vertaald.

Vijftien

Nog niet vertaald.

Zestien

Nog niet vertaald.

Zeventien

Nog niet vertaald.

Achttien

Nog niet vertaald.

Negentien

Nog niet vertaald.

Twintig

Nog niet vertaald.

Eenentwintig

Nog niet vertaald.

Tweeëntwintig

Nog niet vertaald.

Drieëntwintig

Nog niet vertaald.

Vierentwintig

Nog niet vertaald.

Vijfentwintig

Nog niet vertaald.

Zesentwintig

Nog niet vertaald.

Zevenentwintig

Nog niet vertaald.

Achtentwintig

Nog niet vertaald.

Negenentwintig

Nog niet vertaald.

Dertig

Nog niet vertaald.

Eenendertig

Nog niet vertaald.

Tweeëndertig

Nog niet vertaald.

Drieëndertig

Nog niet vertaald.

Betuigingen

“Ik kan niet anders dan met sympathie kijken naar uw inspanningen om de vooruitgang in christelijke volmaaktheid onder de gelovigen van vandaag te bevorderen. In de omgeving waarin wij leven, zijn de gegeven oriëntaties, in overeenstemming met de leer van de Kerk, opportuun.”

Fra’ Constantin Koser, OFM, Minister Generaal van de Orde van Minderbroeders, Rome

“Hoewel ik u niet in al uw uitspraken kan volgen, vind ik dit werk erg interessant en origineel. In dit opzicht vraag ik u mijn gelukwensen in Christus onze Heer te aanvaarden.”

Dom Sighard Kleiner, Abt Generaal van de Orde der Cisterciënzers, Rome

“Het boekje […] opent perspectieven van hoop voor christenen en voor iedereen. We hebben redenen nodig voor vreugde en sereniteit in deze tijd waarin we leven. U hebt bijgedragen aan het wakker schudden van gewetens die dat nodig hadden. Proficiat.”

Pater Antonio Leghisa, Algemeen Overste van de Congregatie van de Missionarissen Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria, Claretianen, Rome

“Dit werk is vooral interessant omdat het de rijkdom onthult van het innerlijke leven van een leek die de criteria van Christus leeft en die iedereen uitnodigt om de weg van het Koninkrijk te bewandelen, in de natuurlijke visie van de voltooiing ervan. Dat wil zeggen, leven met de “hoop” die al onze handelingen doordrenkt met transcendente waarde.”

Heilige Oscar Romero, aartsbisschop van San Salvador, El Salvador, martelaar

“Hoe dan ook, de pagina’s van dit boek, hoewel zij zeker geen geloofsdogma’s zijn en in sommige gevallen betwistbaar, verruimen het hart, verrijken het geloof, verdiepen de betekenis van het leven en geven een glimp van een diepgaand begrip van de mogelijke wegen van de Wijsheid van God in de labyrinten van deze wereld. Een boek bovendien, goed geschreven, zonder zelfgenoegzaamheid, met eenvoud.”

Tijdschrift “Caridad”, nr. 112, pagina 24
 1. Voorwoord bij de Spaanse uitgave door Padre Pablo Martín Sanguiao, die het ook in het Italiaans vertaalde en uitgaf. ↩︎
 2. Voorwoord bij de uitgave in het Engels vertaald door Father John Olin Brown, “toekomstreisgenoot”. ↩︎
 3. Als we het als een privé openbaring zouden willen beschouwen, dan zou het nuttig zijn te bedenken dat, hoe graag het subject van de mystieke ervaring ze ook zo objectief mogelijk zou willen vertellen, zij altijd door zijn subjectieve filter zal gaan. En ook om nummer 67 van de Katechismus van de Katholieke Kerk in gedachten te houden: “In de loop der eeuwen zijn er zogenaamde “bijzondere of privé” openbaringen geweest, waarvan er sommige door het gezag van de Kerk erkend zijn. Zij behoren echter niet tot de geloofsschat. Hun rol is het niet de definitieve openbaring van Christus te “verbeteren” of “aan te vullen”, maar te helpen deze voller te beleven in een bepaald tijdperk van de geschiedenis. Geleid door het leergezag van de Kerk weet de zin van de gelovigen te onderscheiden en te aanvaarden wat in deze openbaringen een authentieke oproep van Christus of van zijn heiligen aan de Kerk is. Het christelijk geloof kan geen “openbaringen” aanvaarden die de openbaring waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren.” ↩︎
 4. Ze ligt iets meer dan 500 km ten noorden van Mexico Stad. ↩︎
 5. De auteur zegt dat hij oud is: in werkelijkheid was hij 56 of 57 jaar oud. ↩︎
 6. Vogelmeisje of vogelaarster, vogelverkoopster. ↩︎
 7. In Mexico zijn “gallos” de nachtelijke serenades die een groep vrienden opdraagt aan een jonge vrouw onder haar raam, met een populaire muziekgroep of “mariachi”, die tegen betaling wordt ingehuurd. ↩︎
 8. Laten we niet vergeten dat deze verheerlijkte een lagere rang heeft en dat de Heilige Paulus zelf spreekt over “drie hemelen” (2 Korintiërs 12, 2). ↩︎
 9. “Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna; en Ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem ontvangt” (Openbaring 2, 17). ↩︎
 10. De gedachte was fout in het Ptolemeïsche systeem, omdat het ervan uitging dat de aarde onbeweeglijk was, zonder translatiebeweging, maar het Copernicaans-Galileïsche systeem is net zo fout. Zie hierover het werk van Fernand Crombette “Had Galileo gelijk of niet?”, ook in PowerPoint-animatie op de website. ↩︎
 11. De auteur steunt sterk op Einsteins relativiteitstheorie. Het voorbeeld dat Teergeliefde hier geeft komt overeen met de mentale categorieën die de auteur ter beschikking heeft, zonder enige kracht te geven of weg te nemen van de basisthese van het boek. De auteur gaat uit van de “officiële” verklaringen van de huidige astronomie, die grotendeels betwistbaar zijn, zoals die voortvloeien uit Fernand Crombette’s werk “Had Galileo gelijk of niet?”, waarin hij een niet aflatende kritiek op Einstein’s relativiteitstheorie ontwikkelt (zie de vorige noot). Maar de these van het boek wordt hierdoor niet aangetast. ↩︎
 12. De aarde zou, net als alle planeten, rond de zon moeten draaien, nadat zij eruit is gestoten, maar in werkelijkheid draaien zij allebei, in bijna parallelle banen onder dezelfde hoek rond een centraal punt, dat tangentieel is aan de aarde. In haar omwenteling rond de zon is de aarde niet gescheiden van haar plaats, maar raakt zij tangentieel (met het oppervlak) de as van het hele systeem en van het heelal, zodat haar eenjarige omwenteling rond de zon teniet wordt gedaan. ↩︎
 13. Genesis 3, 19. ↩︎
 14. Romeinen 8, 22. ↩︎
 15. “Pinole” is in Mexico een soort maïsmeel, neutraal van smaak, populair. Als gebruik komt het overeen met wat in andere delen van de wereld bijvoorbeeld een muntsnoepje zou zijn. ↩︎
 16. Typische sauzen uit de Mexicaanse keuken. Guajolote is kalkoen. ↩︎
 17. Lukas 24, 41-43. Maar het mysterie blijft: “Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen. Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen” (Lukas 22, 15-17). Anderzijds “is het koninkrijk van God geen kwestie van spijs en drank, maar gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest” (Romeinen 14, 17). Bovendien “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2, 9). ↩︎
 18. Heilige Johannes van het Kruis, Gedicht XXIII, 39. ↩︎
 19. De Heer zal nooit de vrije wil wegnemen waarmee hij ons heeft begiftigd, naar het beeld van zijn vrijheid. En als de gelukzaligen in de Hemel alleen willen wat God wil, dan is dat vanwege hun volledige kennis van de Waarheid, maar altijd in volle vrijheid. ↩︎
 20. Aanbidding verschuldigd aan God de Schepper, enige en hoogste Goed. ↩︎
 21. 1 Korintiërs 10, 1. ↩︎
 22. Liefde is niet zozeer dat je het voelt, als wel dat je het de geliefde laat voelen. ↩︎
 23. Liefde voor de Heer wordt in drie dingen gezien: door Zijn wil te doen (Zijn geboden in acht te nemen, Johannes 14, 15.21.23.24, enz.), door Hem te zoeken door tijd in gebed door te brengen, en door het te laten zien in de persoon van de naaste (1 Johannes 4, 20). ↩︎
Scroll to top